Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Żuromiński Inkubator Przedsiębiorczości

Drukuj
1 2 3

Celem wspierania lokalnej mikro, małej i średniej przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, utworzony został Żuromiński Inkubator Przedsiębiorczości.
Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin wydał w tej sprawie Zarządzenie. Z Inkubatora korzystać mogą osoby planujące założyć działalność gospodarczą i osoby prowadzące działalność gospodarczą nie dłużej, niż trzy lata. Więcej informacji na temat Żuromińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w zakładce Inkubator.

Żuromiński Inkubator Przedsiębiorczości w Żurominie zaprasza osoby planujące założyć działalność gospodarczą i osoby prowadzące działalność do korzystania z oferty obejmującej:

najem lokali do prowadzenia działalności gospodarczej,

atrakcyjne stawki opłat za czynsz,

nieodpłatna reklama na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Lokale przeznaczone do najmu w Żuromińskim Inkubatorze Przedsiębiorczości znajdują się w budynku Gminy i Miasta Żuromin przy ul. Warszawskiej 4 w Żurominie. Zasady przyjmowania podmiotów do Inkubatora i warunki korzystania określone zostały w Regulaminie.

Regulamin inkubatora Przedsiębiorczości

Wysokość stawek najmu powierzchni

Wniosek przystąpienia do Inkubatora

Zarządzenie nr 18/2016 Burmistrza Gminy i Miasta


Data wytworzenia: 2016-02-18 13:59 Autor: Piotr Suchoparski Data publikacji: 2016-02-18 13:59 Osoba udostępniająca na stronie: Piotr Suchoparski Data ostatniej modyfikacji: 2016-02-19 Osoba modyfikująca: Piotr Suchoparski