Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Kontakt, Struktura Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Kontakt, Struktura Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Urząd Gminy i Miasta Żuromin
09-300 Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
woj. mazowieckie

 

E-mail: Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

ugimz@go2.pl

Nr telefonów: 23 657-25-58, fax. 23 657-25-40

Urząd Gminy i Miasta Żuromin pracuje:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

- w środy w godzinach 8.30 - 16.30

ePUAP - Adres skrzynki instytucji: /1437063/Skrytka

 

 

I. Kierownictwo Urzędu: 

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin - mgr Aneta Goliat

2. Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin - mgr Michał Bodenszac 

 

II. Komórki organizacyjne:

 

Wydział Organizacyjny (Or)

1. kierownik wydziału - Sekretarz Gminy i Miasta - mgr Jankiewicz Wiesława

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -31

Adres e-mail: sekretarz-zuromin@go2.pl

2. stanowisko ds. informatyki - mgr Suchoparski Piotr

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -33

Adres e-mail: piotrfx@go2.pl

3. stanowisko ds. kadr i archiwum - Wróblewska Teresa

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -22

4. stanowisko ds. kancelarii (sekretarka) - mgr Katarzyna Cyrankowska

- numery wewnętrzne centrali telefonicznej -20, 27

Adres e-mail: sekretariat-zuromin@o2.pl

5. stanowisko ds. obsługi rady, komisji - mgr Luiza Stachyra

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -21

Adres e-mail: rada.zuromin@o2.pl

 

Wydział Finansów (FN)

1. Skarbnik Gminy - Maria Żołnowska

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -26

Adres e-mail: m.zolnowska@o2.pl

2. kierownik wydziału - mgr Marzena Kujawa

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -36

Adres e-mail: kujawa.m@o2.pl

3. stanowisko ds. działalności gospodarczej i podatku od środków transportu - mgr Rudowska Bożena

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -37

Adres e-mail: ewdz-zuromin@o2.pl

4. stanowisko ds. księgowości - Kowalska Jadwiga

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -46

5. stanowisko ds. księgowości podatkowej - mgr Ulanowska Dorota

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -29

Adres e-mail: d.ulanowska@o2.pl

6. stanowisko d/s wymiaru podatku - Karczewska Marzena

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -29

Adres e-mail: karczewska.marzena@gmail.com

7. stanowisko ds. księgowości i płac - mgr Ostrowska Eliza

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -40

Adres e-mail: eliza.ostr@o2.pl

8. stanowisko ds.obsługi kasy - mgr Brygida Sznyter

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -38

Adres e-mail: kasia7sz@wp.pl

9. stanowisko ds. księgowości - mgr Szczepańska Ewa

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -40

Adres e-mail: ewasz1251@wp.pl

 

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Planowania Przestrzennego(GGNR i PP)

1. kierownik wydziału - mgr Czaplińska Teresa

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -35

Adres e-mail: t.czaplinska@o2.pl

2. stanowisko ds. gospodarki nieruchomością - Grześkiewicz Regina

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

3. stanowisko ds. gospodarki ziemią - mgr inż. Plakwicz Grażyna

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

Adres e-mail: geodezja.zuromin@o2.pl

4.stanowisko ds. planowania przestrzennego - mgr inż. Maria Jędrzejewska

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

 

Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Ochrony Środowiska (IBiOŚ)

budownictwo.zuromin@gmail.com 

1. kierownik wydziału – inż. Budzińska Marianna

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -42

Adres e-mail: ibgkios@tlen.pl

2. stanowisko ds.  budownictwa – Wojciech Gowin

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -23

Adres e-mail: ibgkios@tlen.pl

3. stanowisko ds. ochrony środowiska i budownictwa – mgr inż. Wnuk Aleksandra

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -23

Adres e-mail: ibgkios@tlen.pl

4. stanowisko ds. zespołu remontowo-budowlanego - Jerzy Marcinkowski

numer wewnętrzny centrali telefonicznej -23

Adres e-mail: ibgkios@tlen.pl

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych (GKMiZP)

1. kierownik wydziału - mgr inż. Wnuk Ewa

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -30

Adres e-mail: gkmizp@gmail.com

2. stanowisko ds. księgowości w gospodarce odpadami komunalnymi mgr Anna Fabisiak

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -30

3. stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi mgr Anna Ziembińska

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -30

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (SO i USC)

1. kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich - mgr Kortes Iwona

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -41

Adres e-mail: usc.zuromin@o2.pl

2. stanowisko ds. ewidencji ludności i spr. wojskowych - mgr Wiśniewska Barbara

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -25

Adres e-mail: wisniewska.b@o2.pl

 

 Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych(OKSZiSS)

1. kierownik wydziału - mgr Fijałkowska Bożena

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -39

Adres e-mail: bozena.f10@gmail.com

2. stanowisko ds. administracji i gospodarki oświatowej - lic. Mendalka Renata

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -44

Adres e-mail: oswiata-zuromin@o2.pl

 3. stanowisko ds. pomocy rodzinie i uzależnień – mgr Suchoparska Beata

- numer wewnętrzny -23 657 24 76

Adres e-mail: beatas-78@o2.pl

4. stanowisko ds. szkolnictwa i oświaty – mgr Kortes – Jasińska Marzena

- numer wewnętrzny -23 657 24 76

5. stanowisko ds. szkolnictwa i oświaty – mgr Mazurowska Joanna

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -44

6. stanowisko ds. sportu – Siemiątkowski Tomasz

 

Straż Miejska (SM)

1. komendant - Chęciński Wacław

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28

Adres e-mail: sm.zuromin@o2.pl

2. strażnik - Majchrzak Waldemar

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -45

3. strażnik - Pajewski Wojciech

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -45

 

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, BHP i Administracji Gospodarczej 

1. stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego BHP i administracji gospodarczej - mgr Czapliński Eugeniusz

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -34

Adres e-mail: kryzys-oc@go2.pl

 

Samodzielne stanowisko d/s funduszu alimentacyjnego

1. referent d/s funduszu alimentacyjnego - mgr Kalinowska Marta

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -49

Adres e-mail: rds.zuromin@o2.pl