Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Kontakt, Struktura Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzanymi standardami bezpieczeństwa dla otrzymywanych wiadomości emailowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie informujemy, że może się zdarzyć iż Państwa wiadomość trafi do skrzynki z tak zwanym "spamem" Aby uniknąć sytuacji w których zostaną Państwo bez odpowiedzi, uprzejmie prosimy o wysyłanie wiadomości email z żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości. Jeżeli Państwo takiego potwierdzenia od nas nie otrzymają w ciągu dwóch dni roboczych prosimy o kontakt telefoniczny 23 657 25 58, lub 23 657 25 40 w celu sprawdzenia czy wiadomość nie wpadła do "spamu".

Dziękujemy za zrozumienie.

Urząd Gminy i Miasta Żuromin
09-300 Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
woj. mazowieckie
E-mail: Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
ugimz@zuromin.info
Nr telefonów: 23 657-25-58, fax. 23 657-25-40

Urząd Gminy i Miasta Żuromin pracuje:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

ePUAP - Adres skrzynki instytucji: /1437063/Skrytka

 

I. Kierownictwo Urzędu:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin - mgr Aneta Goliat

2. Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin -

3. Sekretarz Gminy i Miasta - mgr Maria Iwona Kortes
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej - 48

4. Skarbnik Gminy - mgr Grażyna Sikut
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -26

II. Komórki organizacyjne:

Wydział Organizacyjny (Or)

1. kierownik wydziału - mgr Emilia Waszczuk
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej - 22

2. Informatyk - mgr Suchoparski Piotr
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -33

3. podinspektor ds. społecznych – mgr Kortes – Jasińska Marzena
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -45

4. Informatyk, koordynator ds. dostępności – mgr Mariusz Bryska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -33

5. inspektor ds. płac - mgr Ostrowska Eliza
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej - 31

6. podinspektor ds. społecznych – mgr Alicja Ewa Gajewska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -49

 


Wydział Finansów (FN)

1. Skarbnik Gminy - mgr Grażyna Sikut
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -26

2. stanowisko ds. działalności gospodarczej i podatku od środków transportu - mgr Rudowska Bożena
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -37

3. stanowisko ds. księgowości - mgr Karolina Huba
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -36

4. stanowisko ds. księgowości podatkowej - mgr Ulanowska Dorota
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -52

5. stanowisko ds. wymiaru podatku - Karczewska Marzena
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -29

6. stanowisko ds. księgowości - mgr Kalinowska Marta
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -40

7. stanowisko ds. księgowości i obsługi kasy - mgr Brygida Sznyter
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -38

8. stanowisko ds. księgowości - mgr Szczepańska Ewa
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -55

9.stanowisko ds. księgowości - mgr Edyta Sobczak
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -21


Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Planowania Przestrzennego (GGNR i PP)

1. kierownik wydziału - mgr inż. Maria Jędrzejewska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -35

2. stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - inż. Rogoziński Radosław
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

3. referent ds. gospodarki nieruchomościami - mgr Katarzyna Cyrankowska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -42

4. stanowisko ds. planowania przestrzennego - mgr inż. Maria Jędrzejewska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

5. pomoc administracyjna – mgr Marta Delekta
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -42

 
Wydział Infrastruktury, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (IBGKiOŚ)

1. kierownik wydziału – mgr inż. Wojciech Gowin
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -47

2. stanowisko ds. ochrony środowiska i budownictwa – mgr inż. Wnuk Aleksandra
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -23

3.stanowisko ds. realizacji inwestycji i gospodarki mieszkaniowej – mgr Beata Łebkowska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -53

4. podinspektor ds. budownictwa - inż. Beata Małkowska
numer wewnętrzny centrali telefonicznej -23

5. stanowisko ds. księgowości w gospodarce komunalnej - mgr Anna Fabisiak
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -30

6. stanowisko ds. gospodarki komunalnej - mgr Anna Ziembińska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -30


 
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (SO i USC)

1. kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich - mgr Kortes Maria
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -48

2. zastępca kierownika USC - mgr Suchoparska Beata
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -41

3. stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych, zastępca kierownika USC - mgr Wiśniewska Barbara
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -25


Wydział Oświaty Kultury Promocji Sportu i Zdrowia - (OKPSiZ)

1. kierownik wydziału - mgr Fijałkowska Bożena
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -39

2. stanowisko ds. administracji i gospodarki oświatowej - lic. Mendalka Renata
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -44

3. stanowisko ds. szkolnictwa i oświaty – mgr Mazurowska Joanna
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -44

4. stanowisko ds. sportu – Siemiątkowski Tomasz

5. pomoc administracyjna - lic. Ewa Jabłońska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -44


 
Straż Miejska (SM)

1. komendant - Szymański Zbigniew
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28

2. strażnik - Pajewski Wojciech
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28

3. aplikant - Adam Kryszczak
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28

 

Samodzielne stanowiska pracy

1. stanowisko ds. Obrony, Zarządzania Kryzysowego BHP i administracji gospodarczej - mgr Czapliński Eugeniusz
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -34

2. stanowisko ds. obsługi rady i komisji - mgr Luiza Filaszkiewicz
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -52

3. stanowisko ds. zamówień publicznych - mgr inż. Wnuk Ewa
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -43