Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Oświadczenia majątkowe w 2017 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz

Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza

 • pdf Budzińska Marianna - Budzińska z d. Gawryś Marianna Urząd Gminy i Miasta w Żurominie – kierownik Wydziału Infrastruktury, Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (IBGKiOŚ). Złożyła 03-03-2017
 • pdf Czaplińska Teresa - Czaplińska zd. Snowacka Teresa - zatrudniona w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie - Kierownik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (GGNiR). Złożyła 28-04-2017
 • pdf Fijałkowska Bożena - Fijałkowska - Karpińska Bożena, Małgorzata - Urząd Gminy i Miasta Żuromin - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych (OKSZiSS). Złożyła 07-04-2017
 • pdf Ewa Wnuk - Przystup - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych (GKMiZP). Złożyła 27-04-2017

Kierownicy jednostek organizacyjnych, gminy

 • pdf Sylwia Antoszewska - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie. Złożyła 13-03-2017
 • pdf Piotr Budzich - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Będzyminie. Złożył 29-03-2017
 • pdf Janina Gorczyczewska - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym. Złożyła 25-04-2017
 • pdf Marek Janusz - Członek Zarządu Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o Złożył 21-04-2017
 • pdf Piotr Kosiński - Prezes Zarządu Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o Złożył 28-04-2017
 • pdf Roman Lewandowski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie. Złożył 26-04-2017
 • pdf Tomasz Ogrodowczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie. Złożył 24-04-2017
 • pdf Małgorzata Orłowska - Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie. Złożyła 28-03-2017
 • pdf Beata Słomczewska - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Raczynach. Złożyła 28-04-2017
 • pdf Katarzyna Wesołowska - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku. Złożyła 25-04-2017
 • pdf Katarzyna Wesołowska - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku. Złożyła 04-10-2017 (zakończenie pracy na stanowisku dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku)
 • pdf Andrzej Wiśniewski - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie. Złożył 27-04-2017
 • pdf Janusz Adam Kuklewicz - Dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury. Złożył 24-04-2017
 • pdf Joanna Rakoczy - Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie. Złożyła 24-04-2017
 • pdf Wiolleta Malinowska - Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Żurominie. Złożyła 28-04-2017
 • pdf Marzena Kąpińska - Dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie. Złożyła 13-04-2017
 • pdf Marzena Kąpińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chamsku. Złożyła 01-09-2017 (zakończenie pracy na stanowisku dyrektora Żłobka w Żurominie)
 • pdf Marzena Kąpińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chamsku. Złożyła 13-09-2017 (Na stanowisku dyrektor SP w Chamsku)
 • pdf Kinga Tybulska - Dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie. Złożyła 04-10-2017
 • pdf Piotr Kalkowski - Referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie. Złożył 03-10-2017

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Żurominie według stanu na dzień 31.12.2016r. składane do dnia 30.04.2017r.