Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Oświadczenia majątkowe w 2019 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz

Kierownicy jednostek organizacyjnych, gminy

Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza

  • pdf Marianna Budzińska - Gawryś 2019-02-04.pdf - Budzińska z d. Gawryś Marianna Urząd Gminy i Miasta w Żurominie – kierownik Wydziału Infrastruktury, Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (IBGKiOŚ). Złożyła 06-02-2019
  • pdf Teresa Czaplińska 2019-04-29.pdf - Czaplińska zd. Snowacka Teresa - zatrudniona w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie - Kierownik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (GGNiR). Złożyła 29-04-2019
  • pdf Bożena Małgorzata Fijałkowska - Karpińska 2019-04-25.pdf - Fijałkowska - Karpińska Bożena, Małgorzata - Urząd Gminy i Miasta Żuromin - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych (OKSZiSS). Złożyła 25-04-2019
  • pdf Ewa Wnuk 209-04-26.pdf - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych (GKMiZP). Złożyła 29-04-2019