Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Oświadczenia majątkowe w 2021 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Radni Rady Miejskiej w Żurominie - oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2020r.

Oświadczenia majątkowe w 2021 roku Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz

Kierownicy jednostek organizacyjnych, gminy

Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza

  • pdf Czaplińska Teresa - Kierownik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (GGNiR). Złożyła 20.04.2021
  • pdf Fijałkowska Bożena - Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych (OKSZiSS). Złożyła 21.04.2021
  • pdf Wnuk Ewa - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych (GKMiZP). Złożyła 19.04.2021
  • pdf Wnuk Ewa - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych (GKMiZP). Złożyła 19.04.2021 na zakończenie pełnienia funkcji