Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Podatki i opłaty lokalne na 2023r. - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

 

Stawki obowiązujące w roku podatkowym 2022 i 2023 w zakresie podatku od środków transportowych

Uchwała Nr 270.XXXIX.21 z 30-11-2021r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  • pdf Uchwała - Nr 269.XXXIX.21 z 30-11-2021 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok (Obowiązuje w 2023 roku)
  • pdf Uchwała - Nr 357.LII.22 z 15-11-2022 r. - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
  • pdf Komunikat - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dania 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna