Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Prawo lokalne - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

STATUT I GMINNE PROGRAMY GMINY I MIASTA ŻUROMIN

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa.

Uchwała Nr 221.XXXII.17 2017-05-04 - Uchwała NR 221/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - LEX-I_4131_153_2017_MO - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości Dąbrowice.

Uchwała Nr 222.XXXII.17 2017-05-04 - Uchwała NR 222/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrowice.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - LEX-I_4131_150_2017_MO - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Rzężawy.

Uchwała Nr 223.XXXII.17 2017-05-04 - Uchwała NR 223/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzężawy.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - LEX-I_4131_147_2017_MO - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości: Młudzyn, Stare Nadratowo, Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska oraz dla części miejscowości Będzymin, Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Nowe Nadratowo, Raczyny, Tadajówka.

Uchwała Nr 224.XXXII.17 2017-05-04 - Uchwała NR 224/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Młudzyn, Stare Nadratowo, Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska oraz dla części miejscowości Będzymin, Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Nowe Nadratowo, Raczyny, Tadajówka.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE - LEX-I_4131_155_2017_MO - ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE