Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

  • pdf INFORMACJA - Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 maja 2024 r.- dodatkowe zgłoszenia kandydatów OKW
  • pdf Postanowienie - nr 310 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II w sprawie utworzenia odrębnego nr 310 Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II utworzenie odrębnego obwodu głosowania.

Urzędnik wyborczy gminy i miasta Żuromin - Katarzyna Kotarska Tel.698658510

  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document INFORMACJA - KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE I z dnia 6 maja 2024 r.
  • pdf OBWIESZCZENIE - Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6 maja 2024 roku
  • pdf Zarządzenie Nr 53/2024 - Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Zespołu informatycznego do spraw obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
  • pdf Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2024 - Zadania koordynatora gminno/miejskiego zespołu informatycznego
  • pdf Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2024 - Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej
  • pdf Zarządzenie Nr 46/2024 - Burmistrza GIM Żuromin z dnia 15.04.2024r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  • pdf OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - z dnia 18 marca 2024 r.o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych