Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zamówienia poniżej 130.000 zł w 2023 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

„Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie sezonie zimowym 2023/2024”

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu sołectwa Kliczewo Duże, gm. Żuromin (projekt rozbiórki budynku zlewni)"

Zapytanie ofertowe na zadania pn. ,,Ułożenie płytek podłogowych w budynku świetlicy wiejskiej w Olszewie w ramach zadania - wyposażenie świetlicy wiejskiej realizowanego z funduszu sołeckiego”

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i wykonanie nasadzeń roślinności – drzew i krzewów w Poniatowie w ramach realizacji zadania ,,Zakup drzew i krzewów do parku przy ul. Plac Rynek i drzew na plac zabaw przy ul. Plac Rynek”

Zapytanie ofertowe dotyczące wycięcia drzew i przeprowadzenia prac polegających na wykonaniu cięć i zabiegów pielęgnacyjnych drzew na terenie miasta Żuromin

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. "Malowanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin"

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu solectwa Kliczewo Duże, gm. Żuromin (projekt rozbiórki zlewni)"

zapytanie ofertowe na zadanie:Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Poniatowo etap II

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. ,,Malowanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin"

Zapytanie ofertowe na Wykonanie kontroli corocznej głównej placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych znajdujacych się na terenie Gminy i Miasta Żuromin będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin

Zapytanie ofertowe dot. powołania zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: ,,Przebudowa, budowa i remonty dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin"

Zapytanie ofertowe dot. powołania zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: ,,Rozbudowa i przebudowa ulic: Żeromskiego, Lipowa, Makowa oraz Różana oraz przebudowa ulic: Akacjowej, Kwiatowej...................

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej elektrowni wiatrowych na potrzeby określenia podatku od nieruchomości"

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej elektrowni wiatrowych na potrzeby określenia podatku od nieruchomości"

Zapytanie ofertowe dot. powołania zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: ,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej ....

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Monitoring w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie” w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. ,,Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie" w zakresie zakupu i montażu urządzeń siłowni plenerowej, ławek parkowych oraz koszy na śmieci.