Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zamówienia poniżej 130.000 zł w 2023 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zapytanie ofertowe dot. powołania zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: ,,Przebudowa, budowa i remonty dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin"

Zapytanie ofertowe dot. powołania zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: ,,Rozbudowa i przebudowa ulic: Żeromskiego, Lipowa, Makowa oraz Różana oraz przebudowa ulic: Akacjowej, Kwiatowej...................

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej elektrowni wiatrowych na potrzeby określenia podatku od nieruchomości"

Zapytanie ofertowe dla zadania pn. "Wykonanie opinii dotyczącej wartości rynkowej elektrowni wiatrowych na potrzeby określenia podatku od nieruchomości"

Zapytanie ofertowe dot. powołania zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: ,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku oraz wyposażenie i roboty wykończeniowe sali gimnastycznej ....

Zapytanie ofertowe na zadanie pod nazwą „Monitoring w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie” w ramach Budżetu Obywatelskiego.