Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2022 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

 • pdf Zarządzenie Nr 1.2022 z dnia 3.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup paliw do pojazdów Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w systemie sprzedaży bezgotówkowej".
 • pdf Zarządzenie Nr 2.2022 z dnia 3.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 stycznia 2022r. w sprawie: ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 3.2022 z dnia 4.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku szkolnym 2022/2023.
 • pdf Zarządzenie Nr 4.2022 z dnia 10.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu".
 • pdf Zarządzenie Nr 5.2022 z dnia 11.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • pdf Zarządzenie Nr 6.2022 z dnia 11.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do podpisywania informacji, rozliczeń rzeczowo-finansowych, dokumentów w formie sprawozdań i wniosków przekazywanych Wojewodzie Mazowieckiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) i innych systemów informatycznych.
 • pdf Zarządzenie Nr 7.2022 z dnia 11.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do podpisywania informacji, rozliczeń rzeczowo-finansowych, dokumentów w formie sprawozdań i wniosków przekazywanych Wojewodzie Mazowieckiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) i innych systemów informatycznych.
 • pdf Zarządzenie Nr 8.2022 z dnia 11.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do podpisywania informacji, rozliczeń rzeczowo-finansowych, dokumentów w formie sprawozdań i wniosków przekazywanych Wojewodzie Mazowieckiemu za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) i innych systemów informatycznych.
 • pdf Zarządzenie Nr 9.2022 z dnia 11.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego, przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 10.2022 z dnia 11.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego, przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 11.2022 z dnia 11.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego, przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 12.2022 z dnia 11.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego, przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 13.2022 z dnia 11.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego, przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 14.2022 z dnia 11.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego, przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 15.2022 z dnia 11.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego, przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 16.2022 z dnia 11.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego, przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 17.2022 z dnia 12.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 stycznia 2022r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 199/2021 z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2022 rok.
 • pdf Zarządzenie Nr 18.2022 z dnia 14.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 stycznia 2022r. w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 19.2022 z dnia 19.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2022r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3 000 000 zł rocznie.
 • pdf Zarządzenie Nr 20.2022 z dnia 19.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie analizy poniesionych w 2021 roku wydatków na wygrodzenia nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 • pdf Zarządzenie Nr 21.2022 z dnia 19.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 22.2022 z dnia 20.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. "Oddycham czystym powietrzem".
 • pdf Zarządzenie Nr 23.2022 z dnia 20.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 stycznia 2022r. zmieniające Zarządzenie nr 4/2022 z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie: powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chamsku wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu".
 • pdf Zarządzenie Nr 24.2022 z dnia 21.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 25.2022 z dnia 24.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie i podania do publicznej wiadomości terminu wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.
 • pdf Zarządzenie Nr 26.2022 z dnia 24.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i najmu na terenie Gminy i Miasta Żuromin, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu w sprawie dzierżawy gruntu i czynszu na targowisku "Mój Rynek" w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 27.2022 z dnia 24.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 27/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych""
 • pdf Zarządzenie Nr 28.2022 z dnia 31.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 29.2022 z dnia 31.01.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 29/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "zielony Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 30.2022 z dnia 1.02.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.02.2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin dotyczących przebudowy drogi gminnej nr 460726W ul. Lidzbarska w Żurominie, gm. Żuromin wraz z infrastrukturą techniczną.
 • pdf Zarządzenie nr 30.a.2022 z dnia 3.02.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 30/a/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3.02.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin za rok 2022.
 • pdf Zarządzenie nr 31.2022 z dnia 4.02.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 31/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2022r. w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury i proporcji dotyczących rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin na 2022 rok.
 • pdf Zarządzenie nr 32.2022 z dnia 4.02.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 32/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2022r. w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie nr 33.2022 z dnia 4.02.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 33/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.02.2022r. w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie nr 34.2022 z dnia 7.02.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 34/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.02.2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2022 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 35.2022 z dnia 7.02.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 35/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.02.2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2022 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 36.2022 z dnia 14.02.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 36/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.02.2022r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do najmu, ustalenia czynszu oraz terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.
 • pdf Zarządzenie nr 37.2022 z dnia 17.02.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.02.2022r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żuromin na lata 2022-2024.
 • pdf Zarządzenie nr 38.2022 z dnia 17.02.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.02.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zagranie 12 spektakli teatralnych w ramach projektu "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej" w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.
 • pdf Zarządzenie nr 38.a.2022 z dnia 23.02.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 38/a/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.02.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie nr 39.2022 z dnia 25.02.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 39/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.02.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji ściekowej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej, ul. Platynowej, ul. Miedzianej, ul. Żelaznej oraz ul. Srebrnej w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie nr 40.2022 z dnia 1.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 40/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.03.2022r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2022 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie nr 41.2022 z dnia 1.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 41/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.03.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dzienniki zapachowe.
 • pdf Zarządzenie nr 42.2022 z dnia 1.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1.03.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup komponentów sensorów (czujników) zapachu w ramach realizacji projektu "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej" w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.
 • pdf Zarządzenie nr 43.2022 z dnia 7.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 43/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.03.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2022 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup komponentów sensorów (czujników) zapachu w ramach realizacji projektu "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej" w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.
 • pdf Zarządzenie nr 44.2022 z dnia 8.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 44/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.03.2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego, przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego oraz wydawania decyzji o odmowie przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmianie prawa do tego dodatku i rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego.
 • pdf Zarządzenie nr 45.2022 z dnia 11.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 45/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.03.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup koszy do segregacji śmieci".
 • pdf Zarządzenie Nr 46.2022 z dnia 14.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.03.2022r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Świetlicy Wiejskiej w Będzyminie.
 • pdf Zarządzenie Nr 47.2022 z dnia 14.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 47/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.03.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania bez negocjacji na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 48.2022 z dnia 15.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 48/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.03.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 460681W ul. Przemysłowej w Żurominie w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej o dł. ok 100 m oraz chodnika o dł. ok 15m
 • pdf Zarządzenie Nr 49.2022 z dnia 15.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 49/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.03.2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup ekranu LED w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój"
 • pdf Zarządzenie Nr 50.2022 z dnia 15.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.03.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 51.2022 z dnia 16.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 51/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.03.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do napraw cząstkowych dróg.
 • pdf Zarządzenie Nr 52.2022 z dnia 17.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.03.2022r. zmieniające Zarządzenie nr 51/2022 z dnia 16 marca 2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania na zakup i dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do napraw cząstkowych dróg.
 • pdf Zarządzenie Nr 53.2022 z dnia 17.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.03.2022r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, z wyłączeniem czynności związanych z wydawaniem decyzji o odmowie przyznania tego świadczenia.
 • pdf Zarządzenie Nr 54.2022 z dnia 17.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.03.2022r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego oraz wydawania decyzji o odmowie przyznania tego świadczenia.
 • pdf Zarządzenie Nr 55.2022 z dnia 18.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.03.2022r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego".
 • pdf Zarządzenie Nr 56.2022 z dnia 21.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.03.2022r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego dla klas IV-VI przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 57.2022 z dnia 21.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.03.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup elementów na plac zabaw do miejscowości Rzężawy, Kliczewo Małe, Kliczewo Duże i Raczyny".
 • pdf Zarządzenie Nr 58.2022 z dnia 22.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 58/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.03.2022r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 • pdf Zarządzenie Nr 59.2022 z dnia 23.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 59/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.03.2022r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 60.2022 z dnia 23.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 60/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.03.2022r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego".
 • pdf Zarządzenie Nr 61.2022 z dnia 23.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 61/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.03.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup koszy do segregacji śmieci".
 • pdf Zarządzenie Nr 62.2022 z dnia 24.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 62/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.03.2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 57/2022 z dnia 21 marca 2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup elementów na plac zabaw do miejscowości Rzężawy, Kliczewo Małe, Kliczewo Duże i Raczyny".
 • pdf Zarządzenie Nr 63.2022 z dnia 24.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 63/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.03.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2022 Burmistrza Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 21 marca 2022r. w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego dla klas IV-VI przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 64.2022 z dnia 30.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 64/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.03.2022r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2021 rok.
 • pdf Zarządzenie Nr 64.a.2022 z dnia 30.03.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 64/a/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.03.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 65.2022 z dnia 01.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 65/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 01.04.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 460681W ul. Przemysłowej w Żurominie w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej o dł. ok. 100 m oraz chodnika o dł. ok. 15m."
 • pdf Zarządzenie Nr 66.2022 z dnia 04.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.04.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę pospółki oraz żwiru.
 • pdf Zarządzenie Nr 67.2022 z dnia 04.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.04.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/2022 Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 marca 2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego położonego w Świetlicy Wiejskiej w Będzyminie.
 • pdf Zarządzenie Nr 68.2022 z dnia 04.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.04.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 69.2022 z dnia 04.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 69/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.04.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Dostawa i montaż bramy garażowej ocieplonej oraz bramy wjazdowej z furtką do świetlicy wiejskiej w Młudzynie".
 • pdf Zarządzenie Nr 70.2022 z dnia 05.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 70/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.04.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na remont łazienki wraz z pomieszczeniem dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 71.2022 z dnia 05.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 71/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.04.2022r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 72.2022 z dnia 11.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.04.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Rozbudowa kanalizacji ściekowej w ul. Brzozowej, ul. Kasztanowej i ul. Bukowej w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 73.2022 z dnia 12.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 73/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.04.2022r. w sprawie zasad wynajmu sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 74.2022 z dnia 14.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 74/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.04.2022r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowej.
 • pdf Zarządzenie Nr 75.2022 z dnia 14.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 75/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.04.2022r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 76.2022 z dnia 15.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 76/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.04.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendanta Straży Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 77.2022 z dnia 19.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 77/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.04.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup elementów na plac zabaw do miejscowości Rzężawy, Kliczewo Małe, Kliczewo Duże i Raczyny".
 • pdf Zarządzenie Nr 77.a.2022 z dnia 19.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 77/a/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.04.2022r. zmieniające zarządzenie Nr 50/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 78.2022 z dnia 20.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 78/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.04.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego".
 • pdf Zarządzenie Nr 79.2022 z dnia 20.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 79/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.04.2022r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na najem garażu typu "blaszak", powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na najem garażu typu "blaszak" położonego w Żurominie na działce 257 przy ul. Wyzwolenia.
 • pdf Zarządzenie Nr 80.2022 z dnia 21.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 80/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.04.2022r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021r.
 • pdf Zarządzenie Nr 81.2022 z dnia 22.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 81/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.04.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 170/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4 listopada 2021r. w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf Zarządzenie Nr 82.2022 z dnia 25.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 82/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.04.2022r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Żurominie przy Placu Józefa Piłsudskiego 21.
 • pdf Zarządzenie Nr 83.2022 z dnia 25.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.04.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 84.2022. z dnia 26.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 84/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.04.2022r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy i najmu na terenie Gminy i Miasta Żuromin, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do dzierżawy i najmu oraz ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem.
 • pdf Zarządzenie Nr 85.2022 z dnia 27.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 85/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.04.2022r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Komendanta Straży Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 86.2022 z dnia 28.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 86/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.04.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę schodołazu do budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B.
 • pdf Zarządzenie Nr 87.2022 z dnia 28.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.04.2022r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 87.a.2022 z dnia 28.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 87/a/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.04.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 88.2022 z dnia 29.04.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 88/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.04.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Dostawa i montaż bramy garażowej ocieplonej do świetlicy wiejskiej w Młudzynie".
 • pdf Zarządzenie Nr 89.2022 z dnia 05.05.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 89/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 05.06.2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 90.2022 z dnia 06.05.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 90/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.05.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 91.2022 z dnia 06.05.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 91/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.05.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup ekranu LED w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój".
 • pdf Zarządzenie Nr 92.2022 z dnia 06.05.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.05.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin do 2030".
 • pdf Zarządzenie Nr 93.2022 z dnia 10.05.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 93/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.05.2022r. w sprawie zmiany Regulaminu Żuromińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 94.2022 z dnia 10.05.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 94/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.05.2022r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych w budynku przy ul. Warszawskiej 2 w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 95.2022 z dnia 10.05.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.05.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego".
 • pdf Zarządzenie Nr 96.2022 z dnia 10.05.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 96/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.05.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2022 z dnia 6 maja 2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup ekranu LED w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój".
 • pdf Zarządzenie Nr 98.2022 z dnia 12.05.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 98/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.05.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ulic: Lipowa, Makowa, Różana oraz przebudowa ulic: Akacjowa, Kwiatowa i Wiosenna wraz z infrastrukturą".
 • pdf Zarządzenie Nr 99.2022 z dnia 12.05.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.05.2022r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na najem garażu murowanego, powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na najem garażu murowanego położonego w Żurominie na działce 2778 przy ul. Wierzbowej.
 • pdf Zarządzenie Nr 100.2022 z dnia 16.05.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.05.2022r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Żurominie przy ul. Komunalnej.
 • pdf Zarządzenie Nr 101.2022 z dnia 17.05.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 101/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.05.2022r. w sprawie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • pdf Zarządzenie Nr 102.2022 z dnia 31.05.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.05.2022r. w sprawie: odwołania upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, z wyłączeniem czynności związanych z wydawaniem decyzji o odmowie przyznania tego świadczenia.
 • pdf Zarządzenie Nr 103.2022 z dnia 31.05.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 103/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.05.2022r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, z wyłączeniem czynności związanych z wydawaniem decyzji o odmowie przyznania tego świadczenia.
 • pdf Zarządzenie Nr 104.2022 z dnia 02.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 104/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02.06.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup koszy do segregacji odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Brudnice gm. Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 105.2022 z dnia 02.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 105/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02.06.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku, z siedzibą: Chamsk, ul. Szkolna 19, 09-300 Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 106.2022 z dnia 02.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 106/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02.06.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym, z siedzibą: Kliczewo Duże, ul. Wspólna 68, 09-300 Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 107.2022 z dnia 07.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 107/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.06.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie terenu w sołectwie Rozwozin".
 • pdf Zarządzenie Nr 108.2022 z dnia 07.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 108/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.06.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dotyczącego dostawy i montażu elementu placu zabaw w miejscowości Wiadrowo.
 • pdf Zarządzenie Nr 109.2022 z dnia 07.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.06.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań pn.: 1) "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza" 2) "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ul. Szymanowskiego i Olszynowej w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 110.2022 z dnia 07.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 110/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.06.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Budowa przepustu na działce nr 407/2 w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 112.2022 z dnia 09.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 112/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.06.2022r. w sprawie: uchylenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
 • pdf Zarządzenie Nr 113.2022 z dnia 09.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 113/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.06.2022r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie w zakresie realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 • pdf Zarządzenie Nr 114.2022 z dnia 09.06.2022r...pdf - Zarządzenie Nr 114/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.06.2022r. w sprawie: uchylenia upoważnienia.
 • pdf Zarządzenie Nr 115.2022 z dnia 10.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 115/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10.06.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 109/2022 z dnia 7 czerwca 2022 w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1) "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza" 2) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ul. Szymanowskiego i Olszynowej w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 116.2022 z dnia 15.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 116/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.06.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup koszy do segregacji odpadów komunalnych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Brudnice gm. Żuromin."
 • pdf Zarządzenie Nr 117.2022 z dnia 17.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 117/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17.06.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie kontroli corocznej głównej placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenie gminy i miasta Żuromin będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 118.2022 z dnia 21.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 118/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.06.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 82/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Żurominie przy Placu Józefa Piłsudskiego 21.
 • pdf Zarządzenie Nr 119.2022 z dnia 21.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 119/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.06.2022r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych
 • pdf Zarządzenie Nr 120.2022 z dnia 21.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 120/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.06.2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zagranie 10 spektakli teatralnych w ramach projektu "Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin" w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza"
 • pdf Zarządzenie Nr 121.2022 z dnia 22.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 121/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.06.2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku, z siedzibą: Chamsk, ul. Szkolna 19, 09-300 Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 122.2022 z dnia 22.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 122/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.06.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Przebudowa ulicy Towarowej w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 123.2022 z dnia 23.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 123/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.06.2022r. w sprawie aktualizacji wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
 • pdf Zarządzenie Nr 124.2022 z dnia 23.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.06.2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę profesjonalnych oczyszczaczy powietrza w ramach realizacji zadania "Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno - edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie gminy i miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie Nr 125.2022 z dnia 24.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.06.2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie:1. zmiany studium uwarunkowań i kierunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Żuromin - (obszar miasta) zgodnie z uchwałą Nr 312/XLII/22 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2022r. 2. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Żuromin - (obszar wiejski) zgodnie z uchwałą Nr 313/XLII/22 rady Miejskiej z dnia 24 marca 2022r.
 • pdf Zarządzenie Nr 125.a.2022 z dnia 24.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 125/a/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.06.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 126.2022 z dnia 24.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 126/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.06.2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie projektu i wydruku dyplomów dla uczestników konkursu realizowanego w ramach zadania "Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno - edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie Nr 127.2022 z dnia 27.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 127/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.06.2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę zestawów malarskich w ramach realizacji zadania "Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno - edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie Nr 128.2022 z dnia 27.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 128/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.06.2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę lasu w butelce w ramach realizacji zadania "Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno - edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie Nr 129.2022 z dnia 29.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 129/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.07.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Utworzenie ścieżki edukacyjnej przy ulicy Jana Pawła II"
 • pdf Zarządzenie Nr 130.2022 z dnia 29.06.2021r..pdf - Zarządzenie Nr 130/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.06.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi gminnej 460616W ul. Krętej w miejscowości Będzymin"
 • pdf Zarządzenie Nr 131.2022 z dnia 30.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 131/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.06.2022r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 132.2022 z dnia 30.06.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 132/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30.06.2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 133.2022 z dnia 04.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 133/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.07.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na organizację pikniku edukacyjnego.
 • pdf Zarządzenie Nr 134.2022 z dnia 04.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 134/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.07.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Zakup i dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach Projektu Grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"
 • pdf Zarządzenie Nr 135.2022 z dnia 07.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 135/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.07.2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 136.2022 z dnia 07.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 136/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.07.2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 137.2022 z dnia 07.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 137/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.07.2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 138.2022 z dnia 07.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 138/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.07.2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 139.2022 z dnia 07.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.07.2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 140.2022 z dnia 07.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 140/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.07.2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 141.2022 z dnia 07.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 141/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.07.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 460702W ul. Zielonej w Żurominie na odcinku ok 240m w zakresie budowy chodnika." - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. "Projekt Zielona".
 • pdf Zarządzenie Nr 142.2022 z dnia 07.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 142/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.07.2022r. w sprawie omówienia realizacji zadania na 2022 rok do budżetu obywatelskiego pod nazwą ZIELONY ŻUROMIN.
 • pdf Zarządzenie Nr 143.2022 z dnia 08.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 143/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.07.2022r. w sprawie określenia wzoru wniosku, oświadczenia, rejestru i decyzji przy świadczeniach przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 • pdf Zarządzenie Nr 144.2022 z dnia 12.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 144/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.07.2022r. w sprawie: powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup i montaż kamer z rejestratorem - monitoring placu zabaw w Poniatowie"
 • pdf Zarządzenie Nr 145.2022 z dnia 12.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 145/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.07.2022r. w sprawie: powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup i montaż kamer z rejestratorem - monitoring mini-dworca w Żurominie"
 • pdf Zarządzenie Nr 146.2022 z dnia 12.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 146/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.07.2022r. w sprawie: powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Modernizacja dachu ŻCK"
 • pdf Zarządzenie Nr 147.2022 z dnia 13.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 147/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.07.2022r. w sprawie: powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Zakup pługu"
 • pdf Zarządzenie Nr 148.2022 z dnia 13.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 148/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.07.2022r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych"
 • pdf Zarządzenie Nr 148.a.2022 z dnia 14.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 148/a/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.07.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 149.2022 z dnia 18.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 149/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18.07.2022r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 124 operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • pdf Zarządzenie Nr 150.2022 z dnia 21.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 150/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.07.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu literackiego na wiersz o tematyce związanej z ochroną powietrza.
 • pdf Zarządzenie Nr 151.2022 z dnia 21.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 151/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.07.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Modernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 152.2022 z dnia 22.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 152/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.07.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Projekt przejścia ul. Mławska w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 153.2022 z dnia 25.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 153/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.07.2022r. w sprawie omówienia realizacji zadania na 2022 rok do budżetu obywatelskiego pod nazwą ZIELONY ŻUROMIN.
 • pdf Zarządzenie Nr 154.2022 z dnia 27.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 154/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.07.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dotyczącego demontażu, dostawy i montażu elementu placu zabaw w miejscowości Rozwozin.
 • pdf Zarządzenie Nr 155.2022 z dnia 27.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 155/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27.07.2022r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chamsku z siedzibą: Chamsk, ul. Szkolna 19, 09-300 Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 157.2022 z dnia 28.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 157/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.07.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dot. powołania zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji: "Przebudowa ulicy Towarowej w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 158.2022 z dnia 29.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 158/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.07.2022r. w sprawie określenia terminu składania wniosków w ramach udzielenia pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 159.2022 z dnia 29.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 159/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.07.2022r. w sprawie omówienia realizacji zadania na 2022 rok do budżetu obywatelskiego pod nazwą ZIELONY ŻUROMIN.
 • pdf Zarządzenie Nr 160.2022 z dnia 29.07.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 160/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.07.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 161.2022 z dnia 01.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 161/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 01.08.2022r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie zaktualizowanej dokumentacji ochrony danych osobowych tj. "Polityki bezpieczeństwa informacji w tym danych osobowych" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym".
 • pdf Zarządzenie Nr 162.2022 z dnia 01.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 162/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 01.08.2022r. w sprawie omówienia realizacji zadania na 2022 rok do budżetu obywatelskiego pod nazwą ZIELONY ŻUROMIN.
 • pdf Zarządzenie Nr 164.2022 z dnia 03.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 164/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.08.2022r. w sprawie omówienia realizacji zadania na 2022 rok do budżetu obywatelskiego pod nazwą ZIELONY ŻUROMIN.
 • pdf Zarządzenie Nr 165.2022 z dnia 03.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 165/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.08.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Infrastruktura fotowoltaiczna wraz z systemem zarządzania energią na budynkach użyteczności publicznej wraz z termomodernizacją szkół podstawowych".
 • pdf Zarządzenie Nr 166.2022 z dnia 04.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.08.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup nagród w ramach zrealizowanego konkursu dla szkół podstawowych na dzienniki zapachowe w ramach projektu „Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej” w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.”
 • pdf Zarządzenie Nr 167.2022 z dnia 04.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 167/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.08.2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 168.2022 z dnia 04.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 168/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.08.2022r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w konkursie dotyczącym wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom".
 • pdf Zarządzenie Nr 169.2022 z dnia 04.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 169/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.08.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup ekranu LED w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój".
 • pdf Zarządzenie Nr 171.2022 z dnia 12.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 171/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.08.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup ekranu LED w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój".
 • pdf Zarządzenie Nr 172.2022 z dnia 12.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 172/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.08.2022r. w sprawie: powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych w ramach realizacji zadania pn.,,Projekt przejścia ul. Mławska w Żurominie''
 • pdf Zarządzenie Nr 173.2022 z dnia 16.08.2022.pdf - Zarządzenie Nr 173/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.08.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 460620W ul. Lidzbarska"
 • pdf Zarządzenie Nr 174.2022 z dnia 16.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 174/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.08.2022r. w sprawie: upoważnienie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
 • pdf Zarządzenie Nr 175.2022 z dnia 16.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 175/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.08.2022r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
 • pdf Zarządzenie Nr 176.2022 z dnia 16.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 176/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.08.2022r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 177.2022 z dnia 16.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 177/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.08.2022r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 178.2022 z dnia 16.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 178/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.08.2022r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 179.2022 z dnia 16.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 179/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.08.2022r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 180.2022 z dnia 16.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 180/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.08.2022r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 181.2022 z dnia 16.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 181/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.08.2022r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 182.2022 z dnia 16.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 182/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16.08.2022r. w sprawie: upoważnienia pracownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 183.2022 z dnia 19.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 183/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.08.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup komponentów sensorów (czujników) zapachu w ramach realizacji projektu ,,Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycpacji społecznej'' w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.''
 • pdf Zarządzenie Nr 184.2022 z dnia 19.08.2022.pdf - Zarządzenie Nr 184/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.08.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 168/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w konkursie dotyczącym wsparcia realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą "Prowadzenie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz turniejów wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom".
 • pdf Zarządzenie Nr 185.2022 z dnia 23.08.2022.pdf - Zarządzenie Nr 185.2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.08.2022r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym z siedzibą: Kliczewo Duże, ul. Wspólna 68, 09-300 Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 186.2022 z dnia 24.08.2022.pdf - Zarządzenie Nr 186/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.08.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania pn. "Malowanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 187.2022 z dnia 24.08.2022.pdf - Zarządzenie nr 187/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.08.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na:opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 460693W ul. Towarowa w Żurominie" w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych z terenu drogi gminnej nr 460693W ul. Towarowej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 188.2022 z dnia 24.08.2022.pdf - Zarządzenie Nr 188/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.08.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 183/2022 z dnia 19 sierpnia 2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup komponentów sensorów (czujników) zapachu w ramach realizacji projektu ,,Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycpacji społecznej'' w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.''
 • pdf Zarządzenie Nr 189.2022 z dnia 24.08.2022r.pdf - Zarządzenie Nr 189/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.08.2022r. w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 190.2022 z dnia 26.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 190/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.08.2022r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • pdf Zarządzenie Nr 191.2022 z dnia 26.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 191/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.08.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 123/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 sierpni 2021r. w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf Zarządzenie Nr 192.2022 z dnia 26.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 192/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.08.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny 7 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonych w Żurominie w budynkach wielorodzinnych, w celu sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 193.2022 z dnia 29.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 193/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.08.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę soli drogowej.
 • pdf Zarządzenie Nr 194.2022 z dnia 29.08.2022.pdf - Zarządzenie Nr 194/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29.08.2022 roku w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za pierwsze półrocze 2022 r, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
 • pdf Zarządzenie Nr 195.2022 z dnia 31.08.2022.pdf - Zarządzenie Nr 195/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.08.2022 w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego dla klas VII-VIII przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Żurominie
 • pdf Zarządzenie Nr 196.2022 z dnia 31.08.2022.pdf - Zarządzenie Nr 196/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.08.2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 187/2022 z dnia 24.08.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na:opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 460693W ul. Towarowa w Żurominie" w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej odprowadzenia wód opadowych z terenu drogi gminnej nr 460693W ul. Towarowej w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 197.2022 z dnia 31.08.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 197/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.08.2022r. w sprawie powołania komisji do zapytania ofertowego na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie.197.A.2022 z dnia 31.08.2022 - Zarządzenie Nr 197/A/2022 Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31.08.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022
 • pdf Zarządzenie Nr 198.2022 z dnia 5.09.2022.pdf - Zarządzenie Nr 198/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5.09.2022r. w sprawie ogólnych warunków dzierżawy i wysokości stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe rolne i użytkowane rolniczo, stanowiące własność Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 199.2022 z dnia 6.09.2022.pdf - Zarządzenie Nr 199/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.09.2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego pn. "Rewitalizacja terenu przy ulicy parkowej w Poniatowie"
 • pdf Zarządzenie Nr 200.2022 z dnia 6.09.2022.pdf - Zarządzenie Nr 200/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.09.2022 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup komponentów sensorów (czujników) zapachu w ramach realizacji projektu "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycpacji społecznej" w ramach konkursu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców."
 • pdf Zarządzenie Nr 201.2022 z dnia 7.09.2022.pdf - Zarządzenie Nr 201/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.09.2022r. w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
 • pdf Zarządzenie Nr 202 .2022 z dnia 12.09.2022.pdf - Zarządzenie Nr 202/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7.09.2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup nagród w ramach zrealizowanego konkursu dla szkół podstawowych na dzienniki zapachowe w ramach projektu "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej" w ramach konkursu Humana Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców."
 • pdf Zarządzenie Nr 203.2022 z dnia 13.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 203/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.09.2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa, budowa i remonty dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 204.2022 z dnia 14.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 204/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.09.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 460620W ul. Lubowidzka"
 • pdf Zarządzenie Nr 205.2022 z dnia 14.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 205/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.09.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 200/2022 z dnia 6 września 2022 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup komponentów sensorów (czujników) zapachu w ramach realizacji projektu "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycpacji społecznej" w ramach konkursu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców."
 • pdf Zarządzenie Nr 206.2022 z dnia 15.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 206/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.09.2022r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup ekranu LED w ramach realizacji projektu "Gmina otwarta na rozwój"
 • pdf Zarządzenie Nr 207.2022 z dnia 15.09.2022r.pdf - Zarządzenie Nr 207/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.09.2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i montaż infokiosku w ramach realizacji projektu "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycpacji społecznej" w ramach konkursu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców."
 • pdf Zarządzenie Nr 207.A.2022 z dnia 15.09.2022.pdf - Zarządzenie Nr 207/A/2022 Burmistrza Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 15.09.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022
 • pdf Zarządzenie Nr 208.2022 z dnia 20.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 208/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.09.2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup nagród w ramach zrealizowanego konkursu dla szkół podstawowych na dzienniki zapachowe w ramach projektu "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycpacji społecznej" w ramach konkursu "Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców."
 • pdf Zarządzenie Nr 209/2022 z dnia 20.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 209/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20.09.2022r. w sprawie aktualizacji wysokości dotacji na dziecko niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
 • pdf Zarządzenie Nr 210/2022 z dnia 26.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 210/2022 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 26.09.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022
 • pdf Zarządzenie Nr 211.2022 z dnia 26.09.2022.pdf - Zarządzenie Nr 211/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.09.2022r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
 • pdf Zarządzenie Nr 212.2022 z dnia 26.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 212/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.09.2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
 • pdf Zarządzenie Nr 213.2022 z dnia 26.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 213/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.09.2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
 • pdf Zarządzenie Nr 214.2022 z dnia 26.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 214/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.09.2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
 • pdf Zarządzenie Nr 215.2022 z dnia 26.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 215/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.09.2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
 • pdf Zarządzenie Nr 216.2022 z dnia 26.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 216/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.09.2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
 • pdf Zarządzenie Nr 217.2022 z dnia 26.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 217/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.09.2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
 • pdf Zarządzenie Nr 218.2022 z dnia 26.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 218/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.09.2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
 • pdf Zarządzenie Nr 219.2022 z dnia 26.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 219/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.09.2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
 • pdf Zarządzenie Nr 220.2022 z dnia 26.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 220/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.09.2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
 • pdf Zarządzenie Nr 221.2022 z dnia 26.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 221/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.09.2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
 • pdf Zarządzenie Nr 222.2022 z dnia 26.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 222/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.09.2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
 • pdf Zarządzenie Nr 223.2022 z dnia 26.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 223/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26.09.2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego
 • pdf Zarządzenie Nr 224.2022 z dnia 28.09.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 224/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przeprowadzenia Konsultacji Społecznych mającej na celu weryfikacje złożonych zadań do budżetu obywatelskiego
 • pdf Zarządzenie Nr 225.2022 z dnia 3.10.2022.pdf - Zarządzenie Nr 225/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.10.2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zagospodarowania terenu parku miejskiego przy Placu Józefa Piłsudskiego w ramach zadania pn. "Zielony Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 226.2022 z dnia 3.10.2022.pdf - Zarządzenie Nr 226/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.10.2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup obrzeży betonowych w ramach realizacji zadania pn. "Rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 227.2022 z dnia 3.10.2022 r..pdf - Zarządzenie Nr 227/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.10.2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi koparką w ramach realizacji zadania pn. "Rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 228.2022 z dnia 3.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 228/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.10.2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup geokratki w ramach realizacji zadania pn. "Rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 229.2022 z dnia 3.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 229/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.10.2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup żwiru i piasku w ramach realizacji zadania pn. "Rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 230.2022 z dnia 3.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 230/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.10.2022 r. w sprawie przygotowania oraz udziału Gminy i Miasta Żuromin w powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem "KRYZYS 2022"
 • pdf Zarzadzenie Nr 231.2022 z dnia 4.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 231/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.10.2022 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup nagród w ramach zrealizowanego konkursu dla szkół podstawowych na dzienniki zapachowe w ramach projektu "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej"w ramach konkursu Humana Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców."
 • pdf Zarządzenie Nr 232.2022 z dnia 4.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 232/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.10.2022 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie portalu konsultacji społecznych w ramach projektu "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej"w ramach konkursu Humana Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców."
 • pdf Zarządzenie Nr 233.2022 z dnia 6.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 233/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6.10.2022r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Poniatowie na działce 784/3 przy ul. Szkolnej.
 • pdf Zarządzenie Nr 234.2022 z dnia 14.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 234/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.10.2022r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf Zarządzenie Nr 235.2022 z dnia 14.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 235/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.10.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania bez negocjacji na zadanie pn. "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym"
 • pdf Zarzązenie Nr 236.2022 z dnia 14.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 236/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.10.2022r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego oraz wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z wyłączeniem czynności związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych.
 • pdf Zarządzenie Nr 237.2022 z dnia 19.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 237/2022 Burmistrza Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 19.10.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022
 • pdf Zarządzenie Nr 238.2022 z dnia 19.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 238/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.10.2022r. zmieniające Zarządzenie Nr 143/2022 z dnia 8 lipca 2022r Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie określenia wzoru wniosku, oświadczenia, rejestru i decyzji przy świadczeniach przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 • pdf Zarządzenie Nr 239.2022 z dnia 19.10.2022.pdf - Zarządzenie Nr 239/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.10.2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 460627W ul.Polnej w m. Poniatowo" zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Poniatowo pn. "Wykup gruntu pod budowę drogi ul.Polnej oraz wykonanie projektu".
 • pdf Zarządzenie Nr 240.2022 z dnia 19.10.2022.pdf - Zarządzenie Nr 240/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.10.2022r. w w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na: zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin pn. "Projekt Zielona" - przebudowa drogi gminnej nr 460702W ul. Zielonej na odcinku ok. 120m w zakresie budowy chodnika.
 • pdf Zarządzenie Nr 241.2022 z dnia 24.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 241/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.10.2022r. w sprawie przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf Zarządzenie Nr 242.2022 z dnia 25.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 242/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.10.2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 233/2022 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Poniatowie na działce 784/3 przy ul. Szkolnej.
 • pdf Zarządzenie Nr 243.2022 z dnia 25.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 243/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.10.2022r. w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego
 • pdf Zarządzenie Nr 244.2022r z dnia 25.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 244/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.10.2022r. w sprawie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej aktualizacji niektórych informacji z zakresu dotacji oświatowych
 • pdf Zarządzenie Nr 245.2022 z dnia 25.10.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 245/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25.10.2022r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na: zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Przemysłowej i Lubowidzkiej".
 • pdf Zarządzenie Nr 245.A.2022 z dnia 27.10.2022.pdf - Zarządzenie Nr 245/A/2022 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 27.10.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022
 • pdf Zarządzenie Nr 246.2022 z dnia 03.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 246/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03.11.2022r. w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 247.2022 z dnia 04.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 247/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4.11.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Poniatowie na działce 784/3 przy ul. Szkolnej oraz zatwierdzenia Regulaminu II przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej.
 • pdf Zarządzenie Nr 247/a/2022 z dnia 04.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 247/A/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04.11.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na "Wybór rzeczoznawcy majątkowego na wycenę sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 248.2022 z dnia 08.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 248/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.11.2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2022/2023".
 • pdf Zarządzenie Nr 249.2022 z dnia 08.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 249/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.11.2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2022/2023".
 • pdf Zarządzenie Nr 250.2022 z dnia 08.11.2022.pdf - Zarządzenie Nr 250/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8.11.2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup inteligentnego śmietnika wyposażonego w sensory i dostęp do mobilnej aplikacji w ramach realizacji projektu "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzenia, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej w ramach konkursu Human Smart Cities.Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców."
 • pdf Zarządzenie Nr 251.2022 z dnia 08.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 251/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08.11.2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę i użyczenie, wysokości stawek czynszu dzierżawnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie na terenie Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 252.2022 z dnia 9.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 252/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9.11.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf Zarządzenie Nr 253.2022 z dnia 14.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 253/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.11.2022 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • pdf Zarządzenie Nr 253/a/2022 z dnia 14.11.2022r.pdf - Zarządzenie Nr 253/A/2022 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 14.11.2022 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok
 • pdf Zarządzenie Nr 254/2022 z dnia 15.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 254/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.11.2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
 • pdf Zarządzenie Nr 255/2022 z dnia 15.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 255/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.11.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki nieruchomości
 • pdf Zarządzenie Nr 255/A/2022 z dnia 21.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 255/A/2022 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 21.11.2022 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 255/b/2022 z dnia 21.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 255/b/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21.11.2022r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Zarządzenie Nr 256/2022 z dnia 22.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 256/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22.11.2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup zieleni w ramach realizacji zadania pn. "Rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 257/2022 z dnia 23.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 257/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.11.2022 r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup materiałów konferencyjnych na konferencję podsumowującą realizację projektu "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miast poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej" w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców."
 • pdf Zarządzenie Nr 258/2022 z dnia 24.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 258/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24.11.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Żuromin w okresie od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023."
 • pdf Zarządzenie Nr 259/2022 z dnia 28.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 259/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.11.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn. "Rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w Żurominie" - w zakresie ustawienia obrzeży oraz wykonanie podbudowy.
 • pdf Zarządzenie Nr 260/2022 z dnia 28.11.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 260/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28.11.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup paliw do pojazdów Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w systemie sprzedaży bezgotówkowej".
 • pdf Zarządzenie Nr 261/2022 z dnia 01.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 261/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 01.12.2022r. w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami.
 • pdf Zarządzenie Nr 262/2022 z dnia 01.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 262/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 01.12.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w ulicy Nowej, Jaśminowej i Kasztanowej w Żurominie - etap I".
 • pdf Zarządzenie Nr 262/A/2022 z dnia 05.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 262/A/2022 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 05.12.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 263/2022 z dnia 06.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 263/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06.12.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zamówienie pn. "Transport paliwa stałego dla gospodarstw domowych od podmiotu wprowadzającego do obrotu z miejsca składowania tego paliwa do miejscowości Brudnice".
 • pdf Zarządzenie Nr 264/2022 z dnia 07.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 264/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.12.2022r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf Zarządzenie Nr 265/2022 z dnia 09.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 265/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.12.2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 266/2022 z dnia 09.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 266/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.12.2022r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy, najmu oraz użyczenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do dzierżawy, najmu oraz użyczenia i ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem.
 • pdf Zarządzenie Nr 267/2022 z dnia 09.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 267/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09.12.2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przetargu oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem garażu nr 20 położonego przy ul. Wyzwolenia w Żurominie.
 • pdf Zarządzenie Nr 268/2022 z dnia 12.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 268/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.12.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Projekt przebudowy i rozbudowy ul. Lidzbarskiej w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 269/2022 z dnia 12.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 269/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12.12.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę oraz wykonanie prac związanych z doposażeniem hali sportowej w ramach realizacji zadania "Modernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 270/2022 z dnia 13.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 270/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13.12.2022r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Żuromin w okresie od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023".
 • pdf Zarządzenie Nr 271/2022 z dnia 14.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 271/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14.12.2022r. w sprawie wprowadzenia zmian w "Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie".
 • pdf Zarządzenie Nr 272/2022 z dnia 15.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 272/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15.12.2022r. w sprawie planu audytu wewnętrznego na 2023 rok.
 • pdf Zarządzenie Nr 272/A/2022 z dnia 16.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 272/A/2022 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 16.12.2022r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 273/2022 z dnia 19.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 273/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19.12.2022r. w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonego zapytania ofertowego.
 • pdf Zarządzenie Nr 275/2022 z dnia 29.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 275/2022 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 29.12.2022rr. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2022.
 • pdf Zarządzenie Nr 276/2022 z dnia 29.12.2022r..pdf - Zarządzenie Nr 276/2022 Burmistrz Gminy i Miasta w Żurominie z dnia 29.12.2022r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta w Żurominie oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.