Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Kontakt, Struktura Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzanymi standardami bezpieczeństwa dla otrzymywanych wiadomości emailowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie informujemy, że może się zdarzyć iż Państwa wiadomość trafi do skrzynki z tak zwanym "spamem" Aby uniknąć sytuacji w których zostaną Państwo bez odpowiedzi, uprzejmie prosimy o wysyłanie wiadomości email z żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości. Jeżeli Państwo takiego potwierdzenia od nas nie otrzymają w ciągu dwóch dni roboczych prosimy o kontakt telefoniczny 23 657 25 58, lub 23 657 25 40 w celu sprawdzenia czy wiadomość nie wpadła do "spamu".

Dziękujemy za zrozumienie.

Urząd Gminy i Miasta Żuromin
09-300 Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
woj. mazowieckie
E-mail: Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
ugimz@zuromin.info
Nr telefonów: 23 657-25-58, fax. 23 657-25-40

Urząd Gminy i Miasta Żuromin pracuje:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

ePUAP - Adres skrzynki instytucji: /1437063/Skrytka

 

I. Kierownictwo Urzędu:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin - Michał Bodenszac

2. Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin - Beata Łebkowska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej - 56

3. Sekretarz Gminy i Miasta - Maria Iwona Kortes
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej - 48

4. Skarbnik Gminy - Grażyna Sikut
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -26

II. Komórki organizacyjne:

Wydział Organizacyjny (Or)

1. kierownik wydziału - Emilia Waszczuk
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej - 22

2. Informatyk - Piotr Suchoparski
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -33

3. podinspektor ds. społecznych – Marzena Kortes – Jasińska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -43

4. Informatyk, koordynator ds. dostępności – Mariusz Bryska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -33

5. inspektor ds. płac - Eliza Ostrowska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej - 31

6. podinspektor ds. społecznych – Alicja Ewa Gajewska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -49


Wydział Finansów (FN)

1. Skarbnik Gminy - Grażyna Sikut
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -26

2. stanowisko ds. działalności gospodarczej i podatku od środków transportu - Bożena Rudowska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -37

3. stanowisko ds. księgowości - Karolina Huba
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -36

4. stanowisko ds. księgowości podatkowej - Dorota Ulanowska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -52

5. stanowisko ds. wymiaru podatku - Marzena Karczewska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -29

6. pomoc administracyjna - Agnieszka Chrostowska

- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -40

7. stanowisko ds. księgowości i obsługi kasy - Katarzyna Sznyter
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -38

8. stanowisko ds. księgowości - Ewa Szczepańska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -55

9.stanowisko ds. księgowości - Edyta Sobczak
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -21


Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Planowania Przestrzennego (GGNR i PP)

1. kierownik wydziału - Maria Jędrzejewska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -35

2. stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - Radosław Rogoziński
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

3. referent ds. gospodarki nieruchomościami - Katarzyna Cyrankowska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -42

4. stanowisko ds. planowania przestrzennego - Marlena Staniszewska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

5. pomoc administracyjna – Marta Delekta
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -42

 
Wydział Infrastruktury, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (IBGKiOŚ)

1. kierownik wydziału – Wojciech Gowin
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -47

2. stanowisko ds. ochrony środowiska i budownictwa – Aleksandra Wnuk
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -23

3.podinspektor ds. budownictwa – Emilia Dębska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -53

4. podinspektor ds. budownictwa - Beata Małkowska
numer wewnętrzny centrali telefonicznej -23

5. stanowisko ds. księgowości w gospodarce komunalnej - Anna Fabisiak
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -30

6. stanowisko ds. gospodarki komunalnej - Anna Ziembińska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -30


 
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (SO i USC)

1. kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich - Maria Iwona Kortes
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -48

2. zastępca kierownika USC - Beata Suchoparska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -41

3. stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych, zastępca kierownika USC - Barbara Wiśniewska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -25


Wydział Oświaty Kultury Promocji Sportu i Zdrowia - (OKPSiZ)

1. kierownik wydziału - Bożena Fijałkowska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -39

2. stanowisko ds. administracji i gospodarki oświatowej - Renata Mendalka
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -44

3. stanowisko ds. szkolnictwa i oświaty – Joanna Mazurowska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -44

4. stanowisko ds. sportu – Tomasz Siemiątkowski

5. pomoc administracyjna - Ewa Jabłońska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -44

 
Straż Miejska (SM)

1. komendant - Zbigniew Szymański
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28

2. strażnik - Wojciech Pajewski
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28

3. aplikant - Adam Kryszczak
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28

 

Samodzielne stanowiska pracy

1. stanowisko ds. Obrony, Zarządzania Kryzysowego BHP i administracji gospodarczej - Eugeniusz Czapliński
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -34

2. stanowisko ds. obsługi rady i komisji - Luiza Filaszkiewicz
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -51

3. stanowisko ds. zamówień publicznych - Ewa Wnuk
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -43