Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzanymi standardami bezpieczeństwa dla otrzymywanych wiadomości emailowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie informujemy, że może się zdarzyć iż Państwa wiadomość trafi do skrzynki z tak zwanym "spamem" Aby uniknąć sytuacji w których zostaną Państwo bez odpowiedzi, uprzejmie prosimy o wysyłanie wiadomości email z żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości. Jeżeli Państwo takiego potwierdzenia od nas nie otrzymają w ciągu dwóch dni roboczych prosimy o kontakt telefoniczny 23 657 25 58, lub 23 657 25 40 w celu sprawdzenia czy wiadomość nie wpadła do "spamu".

Dziękujemy za zrozumienie.

Urząd Gminy i Miasta Żuromin
09-300 Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
woj. mazowieckie
E-mail: Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
ugimz@zuromin.info
Nr telefonów: 23 657-25-58, fax. 23 657-25-40

Urząd Gminy i Miasta Żuromin pracuje:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
- w środy w godzinach 7.30 - 16.30
ePUAP - Adres skrzynki instytucji: /1437063/Skrytka

 
I. Kierownictwo Urzędu:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin - mgr Aneta Goliat
Adres e-mail: ugimz.ag@gmail.com

2. Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin - mgr Michał Bodenszac
Adres e-mail: zca.zuromin@gmail.com

3. Sekretarz Gminy i Miasta - mgr Maria Iwona Kortes
Adres e-mail: sekretarz@zuromin.info
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej - 48

4. Skarbnik Gminy - mgr Grażyna Sikut
Adres e-mail: grazyna.sikut@op.pl
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -26

 

II. Komórki organizacyjne:

Wydział Organizacyjny (Or)
1. kierownik wydziału - mgr Emilia Waszczuk
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej - 31
Adres e-mail: kw.waszczuk@gmail.com

2. stanowisko ds. informatyki - mgr Suchoparski Piotr
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -33
Adres e-mail: ugimz@zuromin.info

3. stanowisko ds. kadr i archiwum - Wróblewska Teresa
Adres e-mail: kadry.zuromin@gmail.com
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -22

4. stanowisko ds. obsługi rady, komisji - mgr Luiza Filaszkiewicz
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -21
Adres e-mail: rada.zuromin@o2.pl

5. stanowisko ds. świadczeń społecznych– mgr Kortes – Jasińska Marzena
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -45

6. stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych - mgr Kalinowska Marta
Adres e-mail: rds.zuromin@o2.pl
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -49

7. referenta ds. świadczeń wychowawczych – mgr Alicja Gajewska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -45

8. pomoc administracyjna – mgr Mariusz Bryska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -33

 

Wydział Finansów (FN)

1. Skarbnik Gminy - mgr Grażyna Sikut
Adres e-mail: grazyna.sikut@op.pl
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -26

2. stanowisko ds. działalności gospodarczej i podatku od środków transportu - mgr Rudowska Bożena
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -37
Adres e-mail: ewdz-zuromin@o2.pl

3. stanowisko ds. księgowości - mgr Karolina Huba
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -46

4. stanowisko ds. księgowości podatkowej - mgr Ulanowska Dorota
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -52
Adres e-mail: d.ulanowska@o2.pl

5. stanowisko d/s wymiaru podatku - Karczewska Marzena
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -29
Adres e-mail: karczewska.marzena@gmail.com

6. stanowisko ds. księgowości i płac - mgr Ostrowska Eliza
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -40
Adres e-mail: eliza.ostr@o2.pl

7. stanowisko ds.obsługi kasy - mgr Brygida Sznyter
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -38
Adres e-mail: kasia7sz@wp.pl

8. stanowisko ds. księgowości - mgr Szczepańska Ewa
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -40
Adres e-mail: ewasz1251@wp.pl

9.stanowisko ds. księgowości - mgr Edyta Sobczak
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -36
Adres e-mail: finanse.zuromin@gmail.com

 

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Planowania Przestrzennego (GGNR i PP)

1. kierownik wydziału - mgr Czaplińska Teresa
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -35
Adres e-mail: t.czaplinska@o2.pl

2. stanowisko ds. gospodarki nieruchomością - Grześkiewicz Regina
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

3. referent ds. gospodarki nieruchomościami - mgr Katarzyna Cyrankowska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24
Adres e-mail: geodezja.zuromin@o2.pl

4. stanowisko ds. planowania przestrzennego - mgr inż. Maria Jędrzejewska
Adres e-mail: geodezja.zuromin@gmail.com
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -24

 
Wydział Infrastruktury, Budownictwa i Ochrony Środowiska (IBiOŚ)

1. kierownik wydziału – inż. Budzińska Marianna
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -47
Adres e-mail: budownictwo.zuromin@gmail.com

2. stanowisko ds. budownictwa – Wojciech Gowin
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -42
Adres e-mail: budownictwo.zuromin@gmail.com

3. stanowisko ds. ochrony środowiska i budownictwa – mgr inż. Wnuk Aleksandra
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -23
Adres e-mail: budownictwo.zuromin@gmail.com

4.stanowisko ds. realizacji inwestycji i gospodarki mieszkaniowej – mgr Beata Łebkowska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -42
Adres e-mail: ugimz.bl@gmail.com

5. stanowisko ds. zespołu remontowo-budowlanego - Jerzy Marcinkowski
numer wewnętrzny centrali telefonicznej -23
Adres e-mail: budownictwo.zuromin@gmail.com


Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych (GKMiZP)

1. kierownik wydziału - mgr inż. Wnuk Ewa
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -53
Adres e-mail: gkmizp@gmail.com

2. stanowisko ds. księgowości w gospodarce odpadami komunalnymi mgr Anna Fabisiak
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -30

3. stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi mgr Anna Ziembińska
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -30

 
Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego (SO i USC)

1. kierownik USC i Wydziału Spraw Obywatelskich - mgr Kortes Iwona
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -41
Adres e-mail: usc.zuromin@o2.pl

2. zastępca kierownika USC - mgr Suchoparska Beata
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -41
Adres e-mail: usc@zuromin.info

3. stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowych, zastępca kierownika USC - mgr Wiśniewska Barbara
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -25
Adres e-mail: wisniewska.b@o2.pl

 

Wydział Oświaty Kultury Promocji Sportu i Zdrowia - (OKPSiZ)

1. kierownik wydziału - mgr Fijałkowska Bożena
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -39
Adres e-mail: bozena.f10@gmail.com

2. stanowisko ds. administracji i gospodarki oświatowej - lic. Mendalka Renata
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -44
Adres e-mail: oswiata-zuromin@o2.pl

3. stanowisko ds. szkolnictwa i oświaty – mgr Mazurowska Joanna
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -44
Adres e-mail: oswiata.zuromin@gmail.com

4. stanowisko ds. sportu – Siemiątkowski Tomasz
Adres e-mail: siemiony1@interia.pl

 
Straż Miejska (SM)

1. komendant - Chęciński Wacław
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28
Adres e-mail: sm.zuromin@o2.pl

2. strażnik - Majchrzak Waldemar
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28

3. strażnik - Pajewski Wojciech
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -28

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, BHP i Administracji Gospodarczej

1. stanowisko ds. OC, Zarządzania Kryzysowego BHP i administracji gospodarczej - mgr Czapliński Eugeniusz
- numer wewnętrzny centrali telefonicznej -34
Adres e-mail: kryzys-oc@go2.pl