Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Oświadczenia majątkowe w 2022 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Radni Rady Miejskiej w Żurominie - oświadczenia majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza

  • pdf Dębska Emilia - podinspektor ds. budownictwa w Wydziale Infrastruktury, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska złożyła 30.03.2022r.