Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny 2017 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

pdf Uchwała nr 170.XXV.16 z 29-11-2016r. - Uchwała NR 170/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

pdf Uchwała nr 168.XXV.16 z 29-11-2016r. - Uchwała NR 168/XXV/16 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Dodatkowe informacje i wzory deklaracji

Zgodnie z art. 11a Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych od dnia 1 stycznia 2016 roku ww. podatki lokalne do kwoty 100 zł płatne są jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. (DZ.U. z 2014 poz. 849 z późn zm.)