Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Petycje do Rady Miasta - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zbiorca informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim

Zbiorca informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim

2015

W roku 2015 do Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie nie wpłynęły i nie zostały rozpatrzone w ramach posiadanych kompetencji żadne petycje w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014, poz. 1195)