Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Uchwały Rady Miejskiej 2014 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Sesja Nr IV/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 grudnia 2014 roku

 • pdf Uchwala.9.IV.14.2014-12-30.pdf - UCHWAŁA NR 9/IV/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwala.10.IV.14.2014-12-30.pdf - UCHWAŁA NR 10/IV/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie niepodwyższania na 2015 rok diet przysługujących radnym oraz Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej.
 • pdf Uchwala.11.IV.14.2014-12-30.pdf - UCHWAŁA NR 11/IV/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwala.12.IV.14.2014-12-30.pdf - UCHWAŁA NR 12/IV/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 grudnia 2014 r.- Uchwała Budżetowa Gminy i Miasta Żuromin na 2015r.
 • pdf Uchwala.13.IV.14.2014-12-30.pdf - UCHWAŁA NR 13/IV/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.

Sesja Nr III/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 12 grudnia 2014 roku

 • pdf Uchwala.6.III.14.2014-12-12.pdf - UCHWAŁA NR 6/III/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 • pdf Uchwala.7.III.14.2014-12-12.pdf - UCHWAŁA NR 7/III/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf Uchwala.8.III.14.2014-12-12.pdf - UCHWAŁA NR 8/III/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.

Sesja Nr II/2014 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 grudnia 2014 roku

 • pdf Uchwala.3.II.14.2014-12-08.pdf - UCHWAŁA NR 3/II/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Żurominie i ustalenia ich składu liczbowego.
 • pdf Uchwala.4.II.14.2014-12-08.pdf - UCHWAŁA NR 4/II/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Uchwala.5.II.14.2014-12-08.pdf - UCHWAŁA NR 5/II/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.

Sesja Nr I/14 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 listopada 2014 roku

 • pdf Uchwala.1.I.14.2014-11-27.pdf - UCHWAŁA NR 1/I/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żurominie.
 • pdf Uchwala.2.I.14.2014-11-27.pdf - UCHWAŁA NR 2/I/14 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żurominie.