Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Podatki i opłaty lokalne na 2024r. - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

  • pdf Komunikat - Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r.
  • pdf Uchwała - nr. 269/XXXIX/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022r.
  • pdf Uchwała - nr. 458/LXIII/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 listopada 2023r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
  • pdf Uchwała - nr. 466/LXIV/23 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach pomocy de minimis

Deklaracje

  • pdf DL-1 - Deklaracja na podatek leśny
  • pdf DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
  • pdf DR-1 - Deklaracja na podatek rolny