Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Podatek od nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

pdf Uchwała.91.XIV.15.2015-10-29 - UCHWAŁA NR 91/XIV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

pdf Uchwała.96.XV.15.2015-11-26 - UCHWAŁA NR 96/XV/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dodatkowe informacje i wzory deklaracji

Zgodnie z art. 11a Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych od dnia 1 stycznia 2016 roku ww. podatki lokalne do kwoty 100 zł płatne są jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. (DZ.U. z 2014 poz. 849 z późn zm.)