Żuromin - Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

ADRES:
 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Olszewska 9/11
09-300 Żuromin
powiat żuromiński
województwo mazowieckie


telefon/fax: (23) 657 22 39; 657 46 51

e-mail: mgops_zuromin@wp.pl
mgops_zuromin@poczta.onet.pl


  N 53°03.790', E 19°54.830'  

Adres Elektronicznego Biuro Obsługi Interesanta

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej


Kierownik Ośrodka mgr Andrzej Wiśniewski
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków każdego dnia

w godzinach urzędowania Ośrodka (pokój nr 1)
i dodatkowo od godz.15:30 do 16:30
po uprzednim zgłoszeniu wizyty w sekretariacie Ośrodka.

Zgłoszenie może być dokonane telefonicznie pod nr  tel. 23 657 22 39
lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mgops_zuromin@wp.pl
w godzinach urzędowania Ośrodka

 
Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku
od godziny 7:30 do 15:30

 

KIEROWNIK

p. 1

wew. 21

SEKRETARIAT

p. 2

wew. 22

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

p. 3

wew. 23

KSIĘGOWOŚĆ / KASA

p. 4

wew. 24 / 20

KADRY

p. 5

wew. 25

PRACOWNICY SOCJALNI / POMOC ŚRODOWISKOWA

p. 6

wew. 26

PRACOWNICY SOCJALNI / DODATKI MIESZKANIOWE

p. 7

wew. 27

PRACOWNICY SOCJALNI / USŁUGI OPIEKUŃCZE / DPS

p. 8

wew. 28

ŚWIADCZENIA RODZINNE

p. 9

wew. 29 / 30


TŁUMACZ MIGOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KLIENTÓW URZĘDU
Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa  z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz.1243 ze zm.),
dzięki której osoby niesłyszące czy głuchonieme mają możliwość
załatwiania niezbędnych spraw w urzędach przy pomocy tłumacza migowego.


Świadczenie tłumacza migowego jest usługą bezpłatną.

W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza migowego, powinna zgłosić takie zapotrzebowanie przynajmniej  na 3 dni przed terminem realizacji sprawy administracyjnej (wyjątkiem są sytuacje nagłe).

Zgłoszenie można złożyć:

-   bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie, ul. Olszewska  9/11, 09-300 Żuromin, Sekretariat-pokój nr 2,
-drogą pocztową na adres:Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie, ul. Olszewska 9/11, 09-300 Żuromin,
- drogą elektroniczną  - mgops_zuromin@wp.pl

Ponadto zgodnie z ustawą osoby niepełnosprawne mają prawo w kontaktach z organami administracji publicznej skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej, która ma im pomagać w porozumiewaniu się z urzędnikami.

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie

 

DANE TELEADRESOWE