Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2023 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Wyniki głosowania i frekwencja w gminie Żuromin

Urzędnik wyborczy gminy i miasta Żuromin - Katarzyna Kotarska

INFORMACJA
DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO:

06.09.2023 godz.12.30-15.30
07.09.2023 godz.12.30-15.30
13.09.2023 godz.12.30-15.30
14.09.2023 godz.12.30-15.30

Tel.698658510

 • pdf Klauzula informacyjna - dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy

Informacje dla kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 • pdf Postanowienie Nr 78/2023 - zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy i Miasta Żuromin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 sierpnia 2023r.

 • pdf Informacja - o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiejzarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • pdf Informacja - o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • pdf Informacja - o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
 • pdf Informacja - o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 • pdf POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • pdf WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ - z dnia 14 sierpnia 2023 r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • pdf UCHWAŁA - SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa
 • pdf Wniosek - o zmianę miejsca głosowania
 • pdf Wniosek - o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • pdf Zgoda - na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • pdf Zgłoszenie - zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • msword Zgłoszenie - dot. bezpłatnego transportu dla osób niepełnosprawnych
 • pdf Postanowien Nr 80/2023 - Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 11 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie i Mieście Żuromin w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • pdf ZARZĄDZENIE NR 188/2023 - Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Informatycznego do spraw obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 • pdf OBWIESZCZENIE - Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.