Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

2015 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

WFOŚiGW dofinansował sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Żuromin na lata 2015-2020

Gmina i Miasto Żuromin uzyskała dofinansowanie na usuwanie i utylizację materiałów zawierających azbest z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO KONSULTACJI SPOŁECZYCH PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ