Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zamówienia poniżej 130.000 zł w 2022 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę oraz wykonanie prac związanych z doposażeniem hali sportowej w ramach realizacji zadania "Modernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Żurominie".

Transport paliwa stałego dla gospodarstw domowych od podmiotu wprowadzającego do obrotu z miejsca składowania tego paliwa do miejscowości Brudnice

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane w zakresie ustawianie obrzeży oraz wykonanie podbudowy - "Rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w Żurominie".

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie sezonie zimowym 2022/2023

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2022/2023

Zapytanie ofertowe do złożenia oferty na „Wybór rzeczoznawcy majątkowego na wycenę sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin”

Zapytanie ofertowe na zakup żwiru i piasku w ramach realizacji zadania pn. "Rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w Żurominie".

Zapytanie ofertowe na zakup geokratki trawnikowej w ramach realizacji zadania pn. "Rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w Żurominie".

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi koparką w ramach realizacji zadania pn. "Rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w Żurominie".

Zapytanie ofertowe na zakup obrzeży betonowych w ramach realizacji zadania pn. "Rozwój terenów zielonych przy ul. Jana Pawła II w Żurominie".

zapytanie ofertowe na zakup nagród w ramach zrealizowanego konkursu dla szkół podstawowych na dzienniki zapachowe

zapytanie ofertowe na zakup nagród w ramach zrealizowanego konkursu dla szkół podstawowych na dzienniki zapachowe

zapytanie ofertowe na zakup i dostawę zestawów malarskich w ramach realizacji zadania „Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin”

zapytanie ofertowe na zakup i dostawę profesjonalnych oczyszczaczy powietrza w ramach realizacji zadania „Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin”

zapytanie ofertowe na zakup i dostawę lasu w butelce w ramach realizacji zadania „Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin” w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2022

zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu i wydruku dyplomów dla uczestników konkursu realizowanego w ramach zadania „Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin”.

Zapytanie ofertowe na zagranie 10 spektakli teatralnych w ramach projektu Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dot. ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin

Zapytanie ofertowe na: Wykonanie kontroli corocznej głównej placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych znajdujacych się na terenie Gminy i Miasta Żuromin będacych w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin

Zapytanie ofertowe na wykonanie dok. projektowej zadań: „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza”oraz "Rozbudowa sieci wod. i kan. ściekowej w ul. Szymanowskiego i Olszynowej w Żurominie”

zapytanie na realizację zadania pn. „Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin”

Zapytanie oferowe Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Żuromin do 2030

zapytanie ofertowe na zakup i dostawę schodołazu do budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin w ramach programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 460681W ul. Przemysłowej w Żurominie w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej o dł. ok. 100m oraz chodnika o dł. ok. 15m."

Zapytanie ofertoee dla zadania pn.: ,,Zakup i montaż kamer z rejestratorem - monitoring placu zabaw w Poniatowie"