Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Koordynator do spraw dostępności - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

 

 

Koordynator do spraw dostępności

Mariusz Bryska

tel. 23 657-25-58 wew. 33

 

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot;
  3. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.