Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zamówienia poniżej 130.000 zł w 2021 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ,,Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żurominie w sezonie zimowym 2021/2022"

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: ,,Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2021/2022"

Zapytanie ofertowe dla zadanie realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin pn. ,,Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, Samorządowym Przedszkolu Nr 1 i Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie"

Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji projektu dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 46726W ul. Lidzbarska w Żurominie, gm. Żuromin wraz z infrastrukturą techniczną”

zapytanie ofertowe na zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu „Gmina otwarta na rozwój””

zapytanie cenowe dot. przygotowania i przeprowadzenia 12 spektakli teatralnych związanych z tematyką ekologiczną w ramach projektu "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania..." realizowanego w ramach konkursu Human Smart Cities

zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej w ramach projektu Gmina otwarta na rozwój

zapytanie ofertowe na zakup i dostawę profesjonalnych oczyszczaczy powietrza w ramach realizacji zadania „Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin”.

zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu i wydruku ulotek i plakatów dla realizacji zadania „Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin”.

zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu i wydruku dyplomów dla uczestników konkursu realizowanego w ramach zadania „Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin”

zapytanie ofertowe na utworzenie strony internetowej w ramach realizacji zadania „Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin”

zapytanie ofertowe na wykonanie projektu i wydruku edukacyjnej książeczki i kolorowanki w ramach realizacji zadania „Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin”

zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru terenów zielonych nad realizacją inwestycji dot. Rozwoju terenów zielonych w miejscowości Żuromin przy ul. Jana Pawła II

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. "Malowanie oznakowania poziomego dróg i ulic na terenie miasta i gminy Żuromin"

zapytanie ofertowe na wykonanie projektu i wydruku edukacyjnej książeczki i kolorowanki w ramach realizacji zadania „Zorganizowanie dwóch akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących ochrony powietrza na terenie Gminy i Miasta Żuromin”

zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru terenów zielonych nad realizacją inwestycji dot. Rozwoju terenów zielonych w miejscowości Żuromin przy ul. Jana Pawła II

ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Żuromin pn. „Wymiana podłóg w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Żurominie”

ROZEZNANIE RYNKU „Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową i konfiguracja urządzeń sieciowych..." w ramach projektu pn. „Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności”

zapytanie ofertowe na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew na obszarze parku podworskiego w m. Poniatowo

ZAPYTANIE CENOWE W CELU USTALENIA WARTOŚCI SZCUNKOWEJ ZAMOWIENIA „Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z siecią bezprzewodową i konfiguracja urządzeń sieciowych..." w ramach projektu pn. „Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności”

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pospółki

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kampanii reklamowej Google Ads strony www.inwestujwzurominie.pl w ramach realizacji projektu Gmina otwarta na rozwój

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kampanii reklamowej Google Ads strony www.inwestujwzurominie.pl w ramach realizacji projektu Gmina otwarta na rozwój