Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2019 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zarządzenia Burmistrza 2019

 • pdf nr 1 z 02.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 1 z dnia 02.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie określenia podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz ogłoszenia informacji o niej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • pdf nr 2 z 02.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 2 z dnia 02.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019.
 • pdf nr 3 z 02.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 3 z dnia 02.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta.
 • pdf nr 4 z 18.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 4 z dnia 18.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn. "Oddycham czystym powietrzem".
 • pdf nr 5 z 18.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 5 z dnia 18.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie analizy poniesionych w 2018 roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli oraz ustalenia jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 • pdf nr 6 z 18.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 6 z dnia 18.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej w Żurominie".
 • pdf nr 7 z 18.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 7 z dnia 18.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Żurominie".
 • pdf nr 8 z 22.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 8 z dnia 22.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Kierownika Urzędu Organizacyjnego.
 • pdf nr 9 z 22.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 9 z dnia 22.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Żuromin.
 • pdf nr 10 z 22.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 10 z dnia 22.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie podziału działek:1. nr 55/1 położonej w Żurominie na dwie działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych;2. nr 2332/2 położonej w Żurominie na dwie działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych;3. nr 36 położonej w Brudnicach na trzy działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych;4. nr 783/3 na trzy działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych i nr 784 na trzy działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych, położonych w Poniatowie.
 • pdf nr 11 z 22.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 11 z dnia 22.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla zadania pn. "Remont i przebudowa kotłowni przy ul. Wiatracznej w Żurominie oraz budowa sieci ciepłowniczej" w ramach RPO WM poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych.
 • pdf nr 12 z 23.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 12 z dnia 23.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 13 z 23.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 13 z dnia 23.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 14 z 23.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 14 z dnia 23.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy do składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Żuromin w roku szkolnym 2019/2020.
 • pdf nr 15 z 25.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 15 z dnia 25.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia sposobu wyliczania współczynnika struktury i proporcji dotyczących rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin w 2019 roku.
 • pdf nr 16 z 28.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 16 z dnia 28.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Żurominie przy ul. Komunalnej.
 • pdf nr 17 z 29.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 17 z dnia 29.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na pogłębienie zbiornika wodnego w centrum wsi Wólka Kliczewska.
 • pdf nr 18 z 29.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 18 z dnia 29.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 19 z 30.01.2019.pdf - Zarządzenie nr 19 z dnia 30.01.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert oraz ustalenia regulaminu pracy komisji oraz szczegółowych zasad oceny ofert w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 20 z 01.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 20 z dnia 01.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego".
 • pdf nr 21 z 04.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 21 z dnia 04.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny działek nr 781/2 o pow. 0,1000 ha, nr 782/2 o pow. 0,1000 ha oraz nr 782/3 o pow. 0,0983 ha położonych w Poniatowie.
 • pdf nr 22 z 04.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 22 z dnia 04.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia opłat za korzystanie ze stadionu sportowego położonego w Żurominie przy ul. Żeromskiego 5.
 • pdf nr 23 z 04.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 23 z dnia 04.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na ułożenie rur osłonowych do monitoringu.
 • pdf nr 24 z 04.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 24 z dnia 04.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na remont kominów i dachu nad wejściem do budynku przy ul. Wyzwolenia 62 w Żurominie.
 • pdf nr 25 z 11.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 25 z dnia 11.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego dla zadania pn. "Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego".
 • pdf nr 26 z 13.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 26 z dnia 13.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie terminu ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.
 • pdf nr 27 z 13.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 27 z dnia 13.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie operatu szacunkowego w celu naliczenia renty planistycznej.
 • pdf nr 28 z 14.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 28 z dnia 14.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup samochodu osobowego".
 • pdf nr 29 z 14.02.2019 .pdf - Zarządzenie nr 29 z dnia 14.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta.
 • pdf nr 30 z 15.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 30 z dnia 15.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie, dostarczenie i serwowanie posiłków oraz uprzątnięcie miejsca serwowania posiłków po ich zakończeniu dot. realizacji projektu pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych".
 • pdf nr 31 z 19.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 31 z dnia 19.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 • pdf nr 32 z 20.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 32 z dnia 20.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup kruszywa naturalnego - pospółki z przeznaczeniem na drogi gminne na terenie miasta i gminy Żuromin.
 • pdf nr 33 z 20.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 33 z dnia 20.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remonty cząstkowe dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf nr 34 z 25.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 34 z dnia 25.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań własnych Gminy w 2019 roku w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 35 z 25.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 35 z dnia 25.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia zasad dzierżawy gruntu oraz czynszu dzierżawczego na targowisku "Mój Rynek" w Żurominie.
 • pdf nr 36 z 25.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 36 z dnia 25.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektów: 1) "Budowa chodnika na ul. Zielonej w Żurominie", 2) "Budowa chodnika na ul. Plac Rynek oraz ścieżki pieszo-rowerowej w Poniatowie".
 • pdf nr 37 z 26.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 37 z dnia 26.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko referenta do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Planowania Przestrzennego, w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 37A z 27.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 37A z dnia 27.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Zespołu realizującego projekt pn. "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej" w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców."
 • pdf nr 38 z 28.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 38 z dnia 28.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 39 z 28.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 39 z dnia 28.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Żuromin na lata 2019-2021
 • pdf nr 39a z 28.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 39/a z dnia 28.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dzierżawy gruntu oraz czynszu dzierżawnego na targowisku "Mój Rynek" W Żurominie.
 • pdf nr 40 z 28.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 40 z dnia 28.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 460676W ul. Osiedlowej w Żurominie polegająca na budowie chodnika".
 • pdf nr 40a z 28.02.2019.pdf - Zarządzenie nr 40a z dnia 28.02.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019.
 • pdf nr 41 z 05.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 41 z dnia 05.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Budowa punktów świetlnych w celu oświetlenia boisk treningowych na terenie Stadionu Miejskiego w Żurominie - I etap".
 • pdf nr 42 z 06.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 42 z dnia 06.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej nr 460665W ul. Matejki i nr 460648W ul. Kopernika w Żurominie polegająca na budowie chodnika i zjazdów indywidualnych".
 • pdf nr 42a z dnia 06.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 42a z dnia 06.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
 • pdf nr 43 z 08.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 43 z dnia 08.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny trzech lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu w celu sprzedaży na rzecz najemcy.
 • pdf nr 44 z dnia 08.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 44 z dnia 08.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia Regulaminu Jarmarku Wielkanocnego w dniu 14 kwietnia 2019 r.
 • pdf nr 45 z 11.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 45 z dnia 11.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej w Gminie i Mieście Żuromin w 2019 roku
 • pdf nr 46 z 11.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 46 z dnia 11.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszą palmę wielkanocną pod patronatem Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin".
 • pdf nr 47 z 11.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 47 z dnia 11.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2019 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2500000 zł rocznie.
 • pdf nr 48 z 12.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 48 z dnia 12.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia pracowników urzędu do poświadczania zgodności odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.
 • pdf nr 49 z 12.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 49 z dnia 12.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 października w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Żurominie przy ul. Komunalnej.
 • pdf nr 50 z 14.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 50 z dnia 14.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa na samochód osobowy Toyota Corolla 1,6 numer rejestracyjny WZU99VU.
 • pdf nr 51 z 15.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 51 z dnia 15.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup cementu.
 • pdf nr 52 z 15.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 52 z dnia 15.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na Pracę koparko-ładowarki.
 • pdf nr 53 z dnia 25.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 53 z dnia 25.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji budynków zlokalizowanych na działkach: nr 225 o pow. 0,19 ha położonej w miejscowości Będzymin, nr 174 o pow. 0,2273 ha położonej w miejscowości Brudnice, nr 389 o pow. 0,82 ha położonej w miejscowości Olszewo.
 • pdf NR 54 Z 25.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 54 z dnia 25.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia trybu przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 55 z 25.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 55 z dnia 25.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie dokumentacji ochrony danych osobowych tj. "Polityki bezpieczeństwa informacji" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym".
 • pdf nr 56 z 25.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 56 z dnia 25.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie uruchomienia stałego dyżuru na terenie Gminy i Miasta Żuromin w ramach treningu w województwie mazowieckim.
 • pdf nr 57 z 25.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 57 z dnia 25.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej i Żuromińskiego Centrum Kultury za 2018 rok.
 • pdf nr 58 z 25.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 58 z dnia 25.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie zwolnionego ze służby przygotowawczej.
 • pdf nr 59 z 25.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 59 z dnia 25.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umowy najmu na garażu przy ul. Szkolnej oraz ustalenia wysokości stawki czynszu za najem.
 • pdf nr 60 z 26.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 60 z dnia 26.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Rozbudowa dróg gminnych ul. Brzozowej i ul. Wiatracznej w m. Żuromin"
 • pdf nr 61 z 26.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 61 z dnia 26.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie
 • pdf nr 62 z 27.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 62 z dnia 27.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej.
 • pdf nr 63 z 28.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 63 z dnia 28.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 63a z 29.03.2019.pdf - Zarządzenie nr 63/a z dnia 29.03.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019.
 • pdf nr 64 z 01.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 64 z dnia 01.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia pracowników urzędu do poświadczania zgodności odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.
 • pdf nr 65 z 05.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 65 z dnia 05.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn.: "SEGREGUJĘ-ZYSKUJĘ".
 • pdf nr 66 z 08.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 66 z dnia 08.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia 65/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn.: "SEGREGUJĘ-ZYSKUJĘ".
 • pdf nr 67 z 08.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 67 z dnia 08.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie nieruchomości w celu umieszczenia nośników reklamowych.
 • pdf nr 68 z 08.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 68 z dnia 08.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.
 • pdf nr 69 z 10.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 69 z dnia 10.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie terminu ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do najmu.
 • pdf nr 70 z 16.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 70 z dnia 16.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy i Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 r.
 • pdf nr 71 z 16.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 71 z dnia 16.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Regulaminu Żuromińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Żurominie ustanowionego Zarządzeniem Nr 18/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18 lutego 2016r.
 • pdf nr 72 z 17.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 72 z dnia 17.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie oznakowania poziomego dróg będących w zarządzie Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 73 z 23.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 73 z dnia 23.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej ul. Anastazego Kołodziejskiego w Żurominie".
 • pdf nr 75 z 25.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 75 z dnia 25.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na "Najładniejszy ogródek przydomowy w Gminie i Mieście Żuromin 2019"
 • pdf nr 76 z 25.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 76 z dnia 25.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Żuromin w 2019 roku
 • pdf nr 77 z 26.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 77 z dnia 26.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia III Biegu Szlakiem Wiatraków Ziemi Żuromińskiej
 • pdf nr 78 z 26.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 78 z dnia 26.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Grunwaldzkiej w Żurominie"
 • pdf nr 79 z 26.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 79 z dnia 26.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 • pdf nr 80 z dnia 26.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 80 z dnia 26.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Żuromin na potrzeby budowy infrastruktury technicznej
 • pdf nr 81 z 30.04.2019.pdf - Zarządzenie nr 81 z dnia 30.04.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie - POJAZD SPECJALNY WÓZ STRAŻACKI GBA 3/8 - RENAULT G-270
 • pdf nr 82 z 02.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 82 z dnia 02.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2019 z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego pn.: "SEGREGUJĘ-ZYSKUJĘ"
 • pdf nr 83 z 02.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 83 z dnia 02.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny działki nr 433/3 o pow. 0,1546 ha, położonej w Żurominie.
 • pdf nr 83a z 02.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 83/a z dnia 02.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019.
 • pdf nr 84 z 06.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 84 z dnia 06.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Zespołu informatycznego do spraw obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • pdf nr 85 z 13.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 85 z dnia 13.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia zasad dzierżawy gruntu oraz czynszu dzierżawnego na targowisku "Mój Rynek" w Żurominie.
 • pdf nr 86 z 14.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 86 z dnia 14.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w Żurominie"
 • pdf nr 87 z 16.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 87 z dnia 16.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny działek: - nr 36/2 o pow. 0,3454 ha, położonej w Brudnicach- nr 783/9 o pow. 1,1524 ha, położonej w Poniatowie.
 • pdf nr 88 z 17.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 88 z dnia 17.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. księgowości
 • pdf nr 89 z 21.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 89 z dnia 21.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji
 • pdf nr 90 z 23.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 90 z dnia 23.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 października 2018 roku w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów.
 • pdf nr 91 z 23.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 91 z dnia 23.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie- dostawa wraz z montażem elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej"
 • pdf nr 92 z 23.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 92 z dnia 23.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny działki nr 433/3 o pow. 0,1546 ha, położonej w Poniatowie.
 • pdf nr 93 z 23.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 93 z dnia 23.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na Zorganizowanie Rodzinnego Pikniku Profilaktycznego
 • pdf nr 94 z 23.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 94 z dnia 23.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
 • pdf nr 95 z 27.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 95 z dnia 27.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 96 z 27.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 96 z dnia 27.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniatowie, z siedzibą: Poniatowo, ul. Szkolna 4, 09-300 Żuromin
 • pdf nr 97 z 27.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 97 z dnia 27.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzyminie, z siedzibą: Będzymin, ul. Główna 36, 09-300 Żuromin
 • pdf nr 98 z 27.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 98 z dnia 27.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach, z siedzibą: Raczyny, ul. Kopernika 54, 09-300 Żuromin
 • pdf nr 99 z 27.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 99 z dnia 27.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie udziału w wojewódzkim treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19
 • pdf nr 100 z 29.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 100 z dnia 29.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie określenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności oraz program działania Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie
 • pdf nr 101 z 30.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 101 z dnia 30.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny działki: - nr 36/2 o pow. 0,3454 ha, położonej w Brudnicach.
 • pdf nr 102 z 30.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 102 z dnia 30.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny działki: - nr 783/9 o pow. 1,1524 ha, położonej w Poniatowie.
 • pdf nr 103 z 30.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 103 z dnia 30.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na żłobek"
 • pdf nr 104 z 30.05.2019.pdf - Zarządzenie nr 104 z dnia 30.05.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie
 • pdf nr 105 z 03.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 105 z dnia 03.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze- podinspektora ds. księgowości w Wydziale Finansowym, w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 • pdf nr 106 z 05.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 106 z dnia 05.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wskazania osób do składu Komisji Okręgowej w wyborach do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej, które odbędą się w dniu 28 lipca 2019r.
 • pdf nr 106a z 05.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 106a z dnia 05.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
 • pdf nr 107 z 06.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 107 z dnia 06.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dostawa wraz z montażem elementów placu zabaw i siłowni zewnętrznej"
 • pdf nr 108 z 10.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 108 z dnia 10.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa ulicy Mazowieckiej w Żurominie"
 • pdf nr 109 z 10.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 109 z dnia 10.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia terminu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 • pdf nr 110 z 13.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 110 z dnia 13.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach, z siedzibą: Raczyny, ul. Kopernika 54, 09-300 Żuromin
 • pdf nr 111 z 13.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 111 z dnia 13.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzyminie, z siedzibą: Będzymin, ul. Główna 36, 09-300 Żuromin
 • pdf nr 112 z 13.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 112 z dnia 13.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniatowie, z siedzibą: Poniatowo, ul. Szkolna 4, 09-300 Żuromin
 • pdf nr 113 z 13.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 113 z dnia 13.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie 4 operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu wartości w wyniku uchwalenia planu miejscowego.
 • pdf nr 114 z 17.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 114 z dnia 17.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej-kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice"
 • pdf nr 115 z 18.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 115 z dnia 18.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa wodociągu w ulicy Brzozowej w Żurominie (W1-W3, W1-W9, W1-W5)"
 • pdf nr 116 z 26.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 116 z dnia 16.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów najmu garaży, umów dzierżawy na nieruchomości zajęte pod pawilony handlowo-usługowe i garaże tymczasowe oraz ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem.
 • pdf nr 117 z 28.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 117 z dnia 28.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
 • pdf nr 118 z 28.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 118 z dnia 28.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 119 z 28.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 119 z dnia 28.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umowy najmu części nieruchomości zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej położonej w Brudnicach
 • pdf nr 120 z 28.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 120 z dnia 28.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie dokumentacji konsolidacji bilansów Gminy i jednostek organizacyjnych za 2018 rok.
 • pdf nr 121 z 28.06.2019.pdf - Zarządzenie nr 121 z dnia 28.06.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
 • pdf 122 z 02.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 122 z dnia 02.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargów na sprzedaż działek położonych w Poniatowie.
 • pdf nr 123 z 02.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 123 z dnia 02.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie: - wyceny zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 253 o pow. 0,2590 ha położonej w miejscowości Brudnice, z wyszczególnieniem wartości działki i wartości budynków, - wyceny zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2332/3 o pow. 0,0385 ha położonej w miejscowości Żuromin.
 • pdf nr 124 z 02.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 124 z dnia 02.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na oddział przedszkolny"
 • pdf nr 125 z 03.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 125 z dnia 03.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie upoważnienia pracowników urzędu do poświadczania odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem.
 • pdf nr 126 z 04.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 126 z dnia 04.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad realizacją inwestycji: "Budowa ulicy Mazowieckiej w Żurominie"
 • pdf nr 127 z 04.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 127 z dnia 04.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Zakup, dostawa, montaż okien i parapetów w świetlicy wiejskiej w Kliczewie Dużym i Kruszewie".
 • pdf 128 z 10.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 128 z dnia 10.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia terminu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • pdf nr 129 z 10.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 129 z dnia 10.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie podziału działki nr 182/7 położonej w Żurominie na dwie działki wraz ze stabilizacją punktów granicznych.
 • pdf nr 130 z 10.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 130 z dnia 10.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 • pdf nr_131_z_12.07.2019r.pdf - Zarządzenie nr 131 z dnia 12.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze - referenta ds. świadczeń wychowawczych
 • pdf nr 132 z 15.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 132 z dnia 15.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działki położonej w Żurominie przy ul. Poniatowskiego
 • pdf nr 133 z 15.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 133 z dnia 15.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf nr 134 z 15.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 134 z dnia 15.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf nr 135 z 15.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 135 z dnia 15.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf nr 136 z 15.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 136 z dnia 15.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf nr 137 z 15.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 137 z dnia 15.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf nr 138 z 15.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 138 z dnia 15.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 • pdf nr 139 z 15.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 139 z dnia 15.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa dróg gminnych ul. Pl. Rynek i ul. Wyzwolenia w m. Poniatowo polegająca na budowie chodników wraz z przebudową skrzyżowania ul. Pl. Rynek z ul. Zwycięstwa (DP nr 4620W)
 • pdf nr 140 z 17.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 140 z dnia 17.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym, z siedzibą: Kliczewo Duże, ul. Wspólna 68, 09-300 Żuromin
 • pdf nr 141 z 17.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 141 z dnia 17.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Raczynach z siedzibą: Raczyny, ul. Kopernika 54, 09-300 Żuromin
 • pdf nr 142 z 17.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 142 z dnia 17.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poniatowie z siedzibą: Poniatowo, ul. Szkolna 4, 09-300 Żuromin
 • pdf nr 143 z 17.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 143 z dnia 17.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Będzyminie z siedzibą: Będzymin, ul. Główna 36, 09-300 Żuromin
 • pdf nr 144 z 18.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 144 z dnia 18.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żurominie na stadionie miejskim - wariant rozszerzony oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wiadrowo - wariant podstawowy"
 • pdf nr 145 z 23.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 145 z dnia 23.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego na sfinansowanie kosztów zakupu uroczystego ubioru służbowego dla Z-cy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Żurominie.
 • pdf nr 146 z 26.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 146 z dnia 26.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 147 z 26.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 147 z dnia 26.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków
 • pdf nr 149 z 29.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 149 z dnia 29.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: "Remont świetlicy wiejskiej w Olszewie"
 • pdf nr 150 z 29.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 150 z dnia 29.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie udziału w wojewódzkim treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania
 • pdf nr 151 z 30.07.2019.pdf - Zarządzenie nr 151 z dnia 30.07.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze - referenta ds. świadczeń wychowawczych w Wydziale Organizacyjnym w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 152 z 01.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 152 z dnia 01.08.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r-"Wyprawka szkolna"
 • pdf nr 153 z 05.08.2019 - Zarządzenie nr 153 z dnia 05.08.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup materiałów chodnikowych na utwardzenie placu przy cmentarzu w Chamsku.
 • pdf nr 153A z 05.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 153A z dnia 05.08.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup materiałów chodnikowych na budowę parkingu i chodnika przy ul. Zwycięstwa w Żurominie
 • pdf nr 154 z 07.08.2019 - Zarządzenie nr 154 z dnia 07.08.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Olszewie".
 • pdf nr 155 z 08.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 155 z dnia 08.08.2019r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym z siedzibą: Kliczewo Duże, ul. Wspólna 68, 09-300 Żuromin
 • pdf nr 156 z 09.08.2019 - Zarządzenie nr 156 z dnia 09.08.2019r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Morgowej w Będzyminie".
 • pdf nr 157 z 09.08.2019 - Zarządzenie nr 157 z dnia 09.08.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Zakup oczyszczaczy powietrza do Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie oraz do Przedszkola Samorządowego nr 2 i Samorządowego Przedszkola nr 1 w Żurominie".
 • pdf nr 158 z 09.08.2019 r. - Zarządzenie nr 158 z dnia 09.08.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia Karty Audytu w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 159 z 09.08.2019 r. - Zarządzenie nr 159 z dnia 09.08.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie oraz określenia regulaminu i harmonogramu pracy komisji.
 • pdf nr 160 z 12.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 160 z dnia 12.08.2019 r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
 • pdf nr 161 z 19.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 161 z dnia 19.08.2019r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 43
 • pdf nr 162 z 19.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 162 z dnia 19.08.2019r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Żurominie na stadionie miejskim - wariant rozszerzony oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wiadrowo - wariant podstawowy"
 • pdf nr 163 z dnia 19.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 163 z dnia 19.08.2019r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wszystkich komitetów wyborczych
 • pdf nr 164 z 27.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 164 z dnia 27.08.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Żuromin w celu zebrania opinii i propozycji dotyczących planu wprowadzenia usprawnień w komunikacji rowerowej dla Miasta Żuromin
 • pdf nr 165 z 27.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 165 z dnia 27.08.2019r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 • pdf nr 166 z 27.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 166 z dnia 27.08.2019r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia terminu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 • pdf nr 167 z 28.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 167 z dnia 28.08.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 168 z 27.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 168 z dnia 27.08.2019r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 169 z 27.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 169 z dnia 27.08.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Utworzenie strony informacyjno-promocyjnej projektu pn. "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej" w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców."
 • pdf nr 170 z 27.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 170 z dnia 27.08.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopartycypacji społecznej" w ramach konkursu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców".
 • pdf nr 170a z 30.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 170a z dnia 30.08.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
 • pdf nr 171 z 29.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 171 z dnia 29.08.2019r. Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154/2018 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 października 2018r. w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu Pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc socjalną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół
 • pdf nr 172a z 29.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 172/a z dnia 29.08.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę soli do zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 173 z 30.08.2019.pdf - Zarządzenie nr 173 z dnia 30.08.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny działki nr 182/12 o pow. 0,1752 ha, położonej w Żurominie
 • pdf nr 174 z 02.09.2019.pdf - Zarządzenie nr 174 z dnia 02.09.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zarządzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Żuromin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
 • pdf nr 175 z 03.09.2019.pdf - Zarządzenie nr 175 z dnia 03.09.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe programu działania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
 • pdf nr 176 z dnia 03.09.2019.pdf - Zarządzenie nr 176 z dnia 03.09.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia terminu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 177 z 09.09.2019.pdf - Zarządzenie nr 177 z dnia 09.09.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Poniatowie.
 • pdf nr 178 z 09.09.2019.pdf - Zarządzenie nr 178 z dnia 09.09.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów dzierżawy na grunty rolne na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 179 z 10.09.2019.pdf - Zarządzenie nr 179 z dnia 10.09.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Dyrektora Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
 • pdf nr 180 z 10.09.2019.pdf - Zarządzenie nr 180 z dnia 10.09.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie:1) zmiany części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żuromin zgodnie z uchwałą Nr 41/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019r.2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Żuromin zgodnie z uchwałą Nr 42/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019r.
 • pdf nr 181 z 12.09.2019.pdf - Zarządzenie nr 181 z dnia 12.09.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Zespołu informatycznego do spraw obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • pdf nr 182 z 18.09.2019.pdf - Zarządzenie nr 182 z dnia 18.09.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Roboty utrzymaniowe w korycie rzeki Luty na odcinku od km 17+420 do km 19+420"
 • pdf nr 183 z 18.09.2019.pdf - Zarządzenie nr 183 z dnia 18.09.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie Komisji do przeprowadzania oględzin nieruchomości
 • pdf nr 184 z 23.09.2019.pdf - Zarządzenie nr 184 z dnia 23.09.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany zarządzenia nr 181/2019 z dnia 12 września 2019r. w sprawie powołania Zespołu informatycznego do spraw obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
 • pdf nr 186 z 30.09.2019.pdf - Zarządzenie nr 186 z dnia 30.09.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf 187 z dnia 01.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 187 z dnia 01.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji mającej na celu wybór nauczycieli i dyrektorów ze szkół i przedszkoli Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2019 roku
 • pdf nr 188 z 01.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 188 z dnia 01.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania Komisji ds. Przeprowadzenia Konsultacji Społecznych mającej na celu weryfikację złożonych zadań do budżetu obywatelskiego
 • pdf nr 189 z 03.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 189 z dnia 03.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Zakup dodatkowych filtrów do oczyszczaczy powietrza zamontowanych w Miejsko-Gminnym Żłobku w Żurominie, w Przedszkolu Samorządowym nr 2 i Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Żurominie"
 • pdf nr 190 z 03.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 190 z dnia 07.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Żurominie w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 47
 • pdf nr 191 z 07.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 191 z dnia 07.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej"
 • pdf nr 192 z 08.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 192 z dnia 08.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia terminu wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu
 • pdf nr 193 z 11.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 193 z dnia 11.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Olszewie"
 • pdf nr 194 z 11.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 194 z dnia 11.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
 • pdf nr 195 z 14.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 195 z dnia 14.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w budynku wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 47 w Żurominie
 • pdf nr 196 z 15.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 196 z dnia 15.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie przy Placu Józefa Piłsudskiego 21.
 • pdf nr 197 z 16.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 197 z dnia 16.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 198 z 21.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 198 z dnia 21.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Zarządzenia nr 193/2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Olszewie|"
 • pdf nr 200 z 28.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 200 z dnia 28.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do ustalenia wyników głosowania w ramach budżetu obywatelskiego.
 • pdf nr 201 z 29.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 201 z dnia 29.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia terminu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 • pdf nr 202 z 30.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 202 z dnia 30.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 203 z 30.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 203 z dnia 30.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia konkursu na wiersz/rymowankę pn. "Segregacja jest dziecinnie prosta"
 • pdf nr 204 z 30.10.2019.pdf - Zarządzenie nr 204 z dnia 30.10.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont hali sportowej wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie"
 • pdf nr 205 z 04.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 205 z dnia 04.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów
 • pdf nr 206 z 05.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 206 z dnia 05.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 207 z 06.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 207 z dnia 06.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. "Remont pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Poniatowie".
 • pdf nr 208 z 06.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 208 z dnia 06.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umów dzierżawy na grunty zajęte pod garażami tymczasowymi usytuowanymi na działce położonej w Żurominie przy ul. Wyzwolenia oraz umowy najmu garażu usytuowanego na działce położonej w Żurominie przy ul. Wierzbowej.
 • pdf nr 209 z 06.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 209 z dnia 06.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniu 15 grudnia 2019 r.
 • pdf nr 210 z 06.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 210 z dnia 06.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu edukacyjnej książeczki i kolorowanki w ramach realizacji zadania "Promowanie czystości niech w Gminie Żuromin zagości"
 • pdf nr 211 z 07.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 211 z dnia 07.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2019/2020"
 • pdf nr 212 z 07.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 212 z dnia 07.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin-ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2019/2020"
 • pdf nr 213 z 12.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 213 z dnia 12.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny wartości boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na działce nr 28/2 o pow. 1,00 ha położonej w Będzyminie przy ul. Głównej 36.
 • pdf nr 214 z 13.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 214 z dnia 13.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie wyceny nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 2589/5 położonej w Żurominie przy ul. Działkowej
 • pdf nr 215 z 14.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 215 z dnia 14.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 38/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 lutego 2019
 • pdf nr 216 z 14.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 216 z dnia 14.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
 • pdf nr 217 z 14.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 217 z dnia 14.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok
 • pdf nr 218 z 20.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 218 z dnia 20.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu i wydruku edukacyjnej książeczki i kolorowanki w ramach realizacji zadania "Promowanie czystości niech w Gminie Żuromin zagości"
 • pdf nr 219 z dnia 21.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 219 z dnia 21.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Poniatowie
 • pdf nr 220 z 22.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 220 z dnia 22.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmiany Regulaminu Żuromińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Żurominie
 • pdf nr 221 z 26.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 221 z dnia 26.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Klubu Senior+ w Żurominie
 • pdf nr 222 z 27.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 222 z dnia 27.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf nr 222a z 27.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 222a z dnia 27.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
 • pdf nr 223 z 28.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 223 z dnia 28.11.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf nr 224 z 02.12.2019.pdf - Zarządzenie nr 224 z dnia 02.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Młudzynie o pomieszczenie garażowe"
 • pdf nr 225 z 02.12.2019.pdf - Zarządzenie nr 225 z dnia 02.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Poniatowie
 • pdf nr 226 z 02.12.2019.pdf - Zarządzenie nr 226 z dnia 02.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania pojazdów służbowych oraz gospodarki paliwami płynnymi
 • pdf nr 227 z 02.11.2019.pdf - Zarządzenie nr 227 z dnia 02.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn. "Zakup paliw do pojazdów Urzędu Gminy i Miasta w systemie sprzedaży bezgotówkowej"
 • pdf nr 228 z 04.12.2019.pdf - Zarządzenie nr 228 z dnia 04.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż wyposażenia pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Poniatowie
 • pdf nr 229 z 04.12.2019.pdf - Zarządzenie nr 229 z dnia 04.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Młudzynie o pomieszczenie garażowe"
 • pdf nr 230 z dnia 04.12.2019.pdf - Zarządzenie nr 230 z dnia 04.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Żuromińskich Zakładów Komunalnych sp. z o. o.
 • pdf nr 231 z dnia 6.12.2019r.pdf - Zarządzenie nr 231 z dnia 06.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie Gminy i Miasta Żuromin
 • pdf Zarządzenie Nr 232.2019.pdf - Zarządzenie nr 232 z dnia 10.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ogłoszenia terminu wykazu lokali przeznaczonych do najmu
 • pdf nr 233 z dnia 17.12.2019.pdf - Zarządzenie nr 233 z dnia 17.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 234 z dnia 17.12.2019.pdf - Zarządzenie nr 234 z dnia 17.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zasad zaszeregowania, przeszeregowania i awansowania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 235 z dnia 17.12.2019r..pdf - Zarządzenie nr 235 z dnia 17.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf Zarządzenie nr 236 z dnia 17.12.2019.pdf - Zarządzenie nr 236 z dnia 17.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do oceny i wskazania najkorzystniejszych ofert z przeprowadzonego zapytania ofertowego
 • pdf Zarządzenie nr 237 z dnia 17.12.2019r.pdf - Zarządzenie nr 232 z dnia 17.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin"
 • pdf Zarządzenie nr 238 z dnia 23.12.2019r.pdf - Zarządzenie nr 238 z dnia 23.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w budynku administracyjno-biurowym przy Placu Piłsudskiego w Żurominie
 • pdf nr 239 z 23.12.2019.pdf - Zarządzenie nr 239 z dnia 23.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2019
 • pdf nr 240 z 30.12.2019.pdf - Zarządzenie nr 240 z dnia 30.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie
 • pdf nr 241 z 30.12.2019.pdf - Zarządzenie nr 241 z dnia 30.12.2019 roku Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup koszy do segregacji"