Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin 2017 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa

Uchwała Nr 221/XXXII/17 - Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości: Wiadrowo i Dąbrowa.

Uchwała Nr 336/XLVII/22 - Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wiadrowo i Dąbrowa - część 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrowice

pdf Uchwała Nr 222.XXXII.17 2017-05-04 - Uchwała NR 222/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dąbrowice.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzężawy

pdf Uchwała Nr 223.XXXII.17 2017-05-04 - Uchwała NR 223/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzężawy.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Młudzyn, Stare Nadratowo, Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska oraz dla części miejscowości Będzymin, Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Nowe Nadratowo, Raczyny, Tadajówka

pdf Uchwała Nr 224.XXXII.17 2017-05-04 - Uchwała NR 224/XXXII/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 4 maja 2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Młudzyn, Stare Nadratowo, Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska oraz dla części miejscowości Będzymin, Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Nowe Nadratowo, Raczyny, Tadajówka.

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Poniatowo

pdf Uchwała Nr 288.XXXIX.17 z 08-11-2017r. - Uchwała Nr 288/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 2, obręb Poniatowo.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obręb Chamsk

pdf Uchwała Nr 289.XXXIX.17 z 08-11-2017r. - Uchwała Nr 289/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 4, obręb Chamsk.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obręb Cierpigórz

pdf Uchwała Nr 290.XXXIX.17 z 08-11-2017r. - Uchwała Nr 290/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 6, obręb Cierpigórz.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obręb Brudnice

pdf Uchwała Nr 291.XXXIX.17 z 08-11-2017r. - Uchwała Nr 291/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 1, obręb Brudnice.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obręb Franciszkowo

pdf Uchwała Nr 292.XXXIX.17 z 08-11-2017r. - Uchwała Nr 292/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 3, obręb Franciszkowo.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obręb Olszewo

pdf Uchwała Nr 293.XXXIX.17 z 08-11-2017r. - Uchwała Nr 293/XXXIX/17 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo, etap 5, obręb Olszewo.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo, Olszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  • pdf OGŁOSZENIE - o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin
  • pdf OGŁOSZENIE - o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  • pdf OGŁOSZENIE - OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo, Olszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  • pdf Ogłoszenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo, Olszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 10 kwietnia 2017 roku

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

  • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21a.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin z dnia 21 lutego 2017r.
  • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21b.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych z dnia 21 lutego 2017r.