Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

MPZP Żuromin 2020 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŻUROMIN

Uchwała Nr 149.XVI.20 - Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 marca 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin - tekst

Uchwała Nr 149.XVI.20 - Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 5 marca 2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin - załącznik graficzny