Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Ogłoszenia BIP 2017 rok - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wydania decyzji Nr 31/C/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775”, w dniu 4 maja 2017 r.

  • msword WI-C.7820.02.02.2017.MG [2017.05.04] - Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wydania decyzji Nr 31/C/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 55+328 do km 72+775”, w dniu 4 maja 2017 r.

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

  • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21a.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin z dnia 21 lutego 2017r.
  • pdf OBWIESZCZENIE 2017.02.21b.pdf - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych z dnia 21 lutego 2017r.