Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Przetarg nr 14/2018 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Przetarg nr 14/2018 Budowa otwartych stref aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty (Budowa otwartej strefy aktywności w parku przy ul. Zielonej w Żurominie i budowa otwartej strefy aktywności w parku przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie)”