Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Przetarg nr 6 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Żuromin w okresie od 06.08.2015 do 05.08.2018

1. Ogłoszenie o zamówieniu

3. MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

4. Pytania i odpowiedzi do SIWZ

5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej