Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zapytania ofertowe 2017 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2017 dotyczące "Odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2017/2018"

Zapytanie ofertowe z dnia 20.11.2017 dotyczące "Odśnieżania odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2017/2018"

Zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2017 dotyczące "Odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2017/2018"

Zapytanie ofertowe z dnia 09.11.2017 dotyczące "Odśnieżania odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2017/2018"

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2017r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo – Sadowo 460604W - Etap I obejmujący przebudowę drogi Chamsk- Olszewo’’.

Unieważnienie postępowania ofertowego na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji ,,Przebudowa dróg gminnych: Chamsk- Olszewo 460622W, Olszewo - Sadowo 460604W- Etap I obejmujący przebudowę drogi Chamsk - Olszewo''.

Zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2017r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji „Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo 460622W, Olszewo – Sadowo 460604W - Etap I obejmujący przebudowę drogi Chamsk- Olszewo’’.