Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Fundusz Dróg Samorządowych - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie

Opis:

W wyniku realizacji zadania została wykonana jezdnia o szerokości 7,0 m, lewostronna ścieżka rowerowa o szerokości 1,5 m, jednostronny ciąg pieszo- rowerowy o szerokości 2,5 m znajdujący się po prawej stronie jezdni. Zjazdy na grunty orne o szerokości stałej 5,0 m i nawierzchni asfaltowej. Początek robót w km 0+000 to jest krawędź nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 541 w km 0+798, koniec opracowania znajduje się na krawędzi działki nr 55/21 w km 0+487,66.  W wyniku realizacji projektu doszło do podwyższenia parametrów techniczno-eksploatacyjnych drogi gminnej.

Budowa Ulicy Mazowieckiej w Żurominie

Opis:

W wyniku realizacji projektu została wybudowana ulica Mazowiecka w Żurominie o długości 422 mb. Projekt obejmował wykonanie jezdni 5,00 m dwukierunkowej wraz ze ścieżką rowerową dwukierunkową o szerokości 2,00 m przy jezdni ( po prawej stronie) o długości 420 mb, chodnikiem po prawej stronie odsuniętym od jezdni o szerokości 1,50 m i długości 418 mb, chodnikiem po lewej stronie przy jezdni o szerokości 2,00 m i długości 133 m. Na projektowanym odcinku ulicy Mazowieckiej przewidziano budowę 4 progów zwalniających płytowych w tym 1 na pełnej szerokości jezdni na którym wyznaczono przejście dla pieszych.