Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Ogłoszenia BIP 2016 rok - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

 • pdf OGŁOSZENIE miejscowe plany - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin
 • pdf OGŁOSZENIE prognozy - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Żuromin oraz prognoz oddziaływania na środowisko do wymienionych planów miejscowych

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Młudzyn, Nowe Nadratowo, Stare Nadratowo, Rozwozin, Sadowo, Wólka Kliczewska oraz część miejscowości Będzymin, Kruszewo, Raczyny, Tadajówka

 • pdf Prognoza Będzymin... - Prognoza oddziaływania na środowisko - Będzymin, Dębsk, Kliczewo Duże, Kliczewo Małe, Kosewo, Kruszewo, Młudzyn, Nowe Nadratowo, Stare Nadratowo, Raczyny, Rozwozin, Sadowo, Tadajówka, Wólka Kliczewska
 • pdf PROJEKT UCHWAŁY MPZP - PROJEKT UCHWAŁY MPZP DĘBSK, KLICZEWO DUŻE, KLICZEWO MAŁE, KOSEWO, MŁUDZYN, NOWE NADRATOWO, STARE NADRATROWO, ROZWOZIN, SADOWO, WÓLKA KLICZEWSKA ORAZ DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI BĘDZYMIN, KRUSZEWO, RACZYNY, TADAJÓWKA-1
 • pdf ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA a - ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA a
 • pdf ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA b - ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA b
 • pdf ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA e - ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA e
 • pdf ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA f - ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA f
 • pdf ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA g - ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA g
 • pdf ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA l - ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA l
 • pdf ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA m - ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA m
 • pdf ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA n - ZAŁ GRAF JEDNOSTKA PLANISTYCZNA n
 • pdf ZAŁ GRAF JEDNOSTKA_PLANISTYCZNA c - ZAŁ GRAF JEDNOSTKA_PLANISTYCZNA c
 • pdf ZAŁ GRAF JEDNOSTKA_PLANISTYCZNA d - ZAŁ GRAF JEDNOSTKA_PLANISTYCZNA d
 • pdf ZAŁ GRAF JEDNOSTKA_PLANISTYCZNA j - ZAŁ GRAF JEDNOSTKA_PLANISTYCZNA j
 • pdf ZAŁ GRAF JEDNOSTKA_PLANISTYCZNA k - ZAŁ GRAF JEDNOSTKA_PLANISTYCZNA k
 • pdf ZAŁ GRAF JEDNOSTKI PLANISTYCZNE h i - ZAŁ GRAF JEDNOSTKI PLANISTYCZNE h i
 • pdf ZAŁ GRAF 1a - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI BĘDZYMIN GMINA I MIASTO ŻUROMIN
 • pdf ZAŁ GRAF 1b - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI DĘBSK GMINA I MIASTO ŻUROMIN
 • pdf ZAŁ GRAF 1c - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KLICZEWO DUŻE GMINA I MIASTO ŻUROMIN
 • pdf ZAŁ GRAF 1d - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KLICZEWO MAŁE GMINA I MIASTO
 • pdf ZAŁ GRAF 1e - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KOSEWO GMINA I MIASTO
 • pdf ZAŁ GRAF 1f - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI KRUSZEWO DUŻE GMINA I MIASTO
 • pdf ZAŁ GRAF 1g - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI MŁUDZYN GMINA I MIASTO
 • pdf ZAŁ GRAF 1hi - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI NOWE NADRATOWO I STARE NADRATOWO GMINA I MIASTO
 • pdf ZAŁ GRAF 1j - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI RACZYNY GMINA I MIASTO
 • pdf ZAŁ GRAF 1k - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI ROZWOZIN GMINA I MIASTO
 • pdf ZAŁ GRAF 1l - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI SADOWO GMINA I MIASTO
 • pdf ZAŁ GRAF 1m - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI TADAJÓWKA GMINA I MIASTO
 • pdf ZAŁ GRAF 1n - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI WÓLKA KLICZEWSKA GMINA I MIASTO
 • pdf ZAŁ GRAF 2a - STRUKTURA EKOFIZJOGRAFICZNA - PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI: BĘDZYMIN
 • pdf ZAŁ GRAF 2b - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI DĘBSK GMINA I MIASTO ŻUROMIN
 • pdf ZAŁ GRAF 2c - STRUKTURA EKOFIZJOGRAFICZNA - PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI: KLICZEWO DUŻE
 • pdf ZAŁ GRAF 2d - STRUKTURA EKOFIZJOGRAFICZNA - PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI: KLICZEWO MAŁE
 • pdf ZAŁ GRAF 2e - STRUKTURA EKOFIZJOGRAFICZNA - PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI: KOSEWO
 • pdf ZAŁ GRAF 2f - STRUKTURA EKOFIZJOGRAFICZNA - PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI: KRUSZEWO
 • pdf ZAŁ GRAF 2g - STRUKTURA EKOFIZJOGRAFICZNA - PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI: MŁUDZYN
 • pdf ZAŁ GRAF 2hi - STRUKTURA EKOFIZJOGRAFICZNA - PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI: NOWE NADRATOWO I STARE NADRATOWO
 • pdf ZAŁ GRAF 2j - STRUKTURA EKOFIZJOGRAFICZNA - PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI: RACZYNY
 • pdf ZAŁ GRAF 2k - STRUKTURA EKOFIZJOGRAFICZNA - PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI: ROZWOZIN
 • pdf ZAŁ GRAF 2l - STRUKTURA EKOFIZJOGRAFICZNA - PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI: SADOWO
 • pdf ZAŁ GRAF 2m - STRUKTURA EKOFIZJOGRAFICZNA - PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI: TADAJÓWKA
 • pdf ZAŁ GRAF 2n - STRUKTURA EKOFIZJOGRAFICZNA - PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI: WÓLKA KLICZEWSKA
 • pdf zal tekst 1 - Uzgodnienie
 • pdf zal tekst 2 - Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasieeksploatacji kurników/chlewni – obliczenia napotrzeby mpzp gminy Żuromin

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wiadrowo i Dąbrowa wraz prognozą oddziaływania na środowisko

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rzężawy wraz prognozą oddziaływania na środowisko

 • pdf Prognoza Rzężawy - Prognoza oddziaływania na środowisko - Rzężawy
 • pdf PROJEKT UCHWAŁY RZĘŻAWY - PROJEKT UCHWAŁY RZĘŻAWY
 • pdf ZAŁ GRAF MPZP RZĘŻAWY - ZAŁ GRAF MPZP RZĘŻAWY
 • pdf zal graf 1 - STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŒCI RZĘŻAWY GMINA I MIASTO ŻUROMIN
 • pdf zal graf 2.pdf - STRUKTURA EKOFIZJOGRAFICZNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI RZĘŻEWY
 • pdf zal tekst 1 - Uzgodnienie
 • pdf zal tekst 2 - Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni – obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowice wraz prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na "budowie trzech obiektów inwentarskich - chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1800 sztuk warchlaków i 1800 szt. tuczników każdy (tj. łącznie 1

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na "budowie trzech obiektów inwentarskich - chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 1800 sztuk warchlaków i 1800 szt. tuczników każdy (tj. łącznie 1

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wydanej decyzji Nr 121/C/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500, na teren

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 38+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500, na terenie gmin: Lubowidz i Żuromin