Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Ogłoszenia BIP 2019 rok - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Obwieszczenie Ministra Rozwoju

 • pdf 20200102105633.pdf - Obwieszczenie dotyczące utrzymania w mocy decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju na realizację inwestycji drogowej pn "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 35+170 do km 38+662 oraz od km 39+268 do km 51+500 na terenie gmin ; Lubowidz i Żuromin"

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • pdf 20191224104208.pdf - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Wkry w m. Poniatowo

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • pdf 20191224104251.pdf - Obwieszczenie w sprawie legalizacji urządzenia wodnego na działce nr 125/2 połozonej w Chamsku

Obwieszczenie Dyrektora Wód Polskich

 • pdf 20191217113401.pdf - Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie studni wierconej w Kliczewie Duzym na działce nr 326/1

Obwieszczenie Dyrektora Wód Polskich

 • pdf 20191217113422.pdf - Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni wierconej w Brudnicach na działce nr 15/5

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • pdf Skan1936.pdf - Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania pozwolenia wodno prawnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • pdf 20191202133213.pdf - Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • pdf Skan1083.pdf - Obwieszczenie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • pdf 20191120102004.pdf - Wszczęcie postępowania dotyczące udzielenia pozwolenia wodno prawnego

Obwieszczenie Dyrektora Wód Polskich

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego

 • pdf Obwieszczenie.pdf - O wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej - ul. Morgowa w Będzyminie

Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego

 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie o wydanie pozwolenia na budowę ulicy Morgowej w Będzyminie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • jpeg Obwieszczenie.jpg - Obwieszczenie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego-przepąwki dla ryb na stopniu wodnym MEW Brudnice w km 153+260 rzeki wkry

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • jpeg ScanImage1053.jpg - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem Luty gazociągu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • jpeg ScanImage1052.jpg - Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni wierconej w Olszewie działka nr 499/2

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie

 • jpeg ScanImage1028.jpg - Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę rowu melioracyjnego "O" na działkach nr ewid. 406/7 i 406/2 w Żurominie

Pismo Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi RRW-1601-167-2019

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju

 • jpeg ScanImage1027.jpg - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie decyzji nr 121/C/2016 Wojewody Mazowieckiego
 • jpeg ScanImage1026.jpg - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie decyzji nr 121/C/2016 Wojewody Mazowieckiego

Obwieszczenie Starosty Żuromińskiego

 • jpeg ScanImage1012.jpg - Decyzja nr 23/2019 zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę linii kablowej SN 30kV na rzecz LongWing sp. z o.o. w Warszawie