Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Oświadczenia majątkowe w 2018 roku - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz

 • pdf Aneta Goliat - Oświadczenie majątkowe Burmistrza Gminy i Miasta w Żurominie składane na rozpoczęcie kadencji 2018-2023. Złożone 30-11-2018
 • pdf Aneta Goliat - Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin. Złożyła 17-04-2018
 • pdf Michał Bodenszac - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin. Złożył 23-04-2018
 • pdf Wiesława Jankiewicz - Sekretarz Gminy i Miasta w Żurominie. Złożyła 23-04-2018
 • pdf Grażyna Sikut - Skarbnik Gminy i Miasta Żuromin. Złożyła 30-04-2018

Osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza

 • pdf Marianna Budzińska - Budzińska z d. Gawryś Marianna Urząd Gminy i Miasta w Żurominie – kierownik Wydziału Infrastruktury, Budownictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (IBGKiOŚ). Złożyła 13-02-2018
 • pdf Teresa Czaplińska - Czaplińska zd. Snowacka Teresa - zatrudniona w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie - Kierownik Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa (GGNiR). Złożyła 27-04-2018
 • pdf Bożena Fijałkowska - Fijałkowska - Karpińska Bożena, Małgorzata - Urząd Gminy i Miasta Żuromin - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych (OKSZiSS). Złożyła 10-04-2018
 • pdf Ewa Wnuk - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Zamówień Publicznych (GKMiZP). Złożyła 25-04-2018

Kierownicy jednostek organizacyjnych, gminy

 • pdf Sylwia Antoszewska - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie. Złożyła 26-04-2018
 • pdf Piotr Budzich - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Będzyminie. Złożył 23-04-2018
 • pdf Janina Gorczyczewska - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym. Złożyła 30-04-2018
 • pdf Marek Janusz - Członek Zarządu Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o Złożył 10-04-2018
 • pdf Piotr Kosiński - Prezes Zarządu Żuromińskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o Złożył 30-04-2018
 • pdf Roman Lewandowski - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie. Złożył 25-04-2018
 • pdf Tomasz Ogrodowczyk - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie. Złożył 17-04-2018
 • pdf Małgorzata Orłowska - Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie. Złożyła 06-03-2018
 • pdf Beata Słomczewska - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Raczynach. Złożyła 30-04-2018
 • pdf Andrzej Wiśniewski - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie. Złożył 27-04-2018
 • pdf Janusz Adam Kuklewicz - Dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury. Złożył 23-04-2018
 • pdf Joanna Rakoczy - Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie. Złożyła 24-04-2018
 • pdf Wioletta Malinowska - Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Żurominie. Złożyła 21-03-2018
 • pdf Marzena Kąpińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chamsku. Złożyła 30-04-2018
 • pdf Kinga Tybulska - Dyrektor Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie. Złożyła 14-05-2018
 • pdf Piotr Kalkowski - Referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurominie. Złożył 30-04-2018
 • pdf Alina Liszewska.pdf - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Raczynach. Złożyła 28-09-2018
 • pdf Piotr Dariusz Babiuch.pdf - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie. Złożyła 28-09-2018
 • Ewa Kowalczyk Brożyna.pdf - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie. Złożyła 26-09-2018

Oświadczenia majątkowe składane na koniec kadencji