Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Przetarg nr 5 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Rozbudowa sieci wodociągowej - w ul. Lidzbarskiej w Brudnicach oraz ul. Szymanowskiego w Żurominie

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej