Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zapytania ofertowe 2018 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zapytanie ofertowe „Zakup i dostawa materiałów do budowy punktów świetlnych boiska treningowego nr 1 na terenie stadionu miejskiego w Żurominie”

Zapytanie ofertowe "Zakup i montaż oświetlenia na osiedlu Wyzwolenia w Żurominie"

Zapytanie ofertowe "Budowę instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kliczewie Dużym wraz ze zbiornikiem oraz przystosowaniem kotłowni"

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2018/2019"

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2018/2019"

Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Olszewie"

Zapytanie ofertowe: Budowa altany i wiaty o konstrukcji drewnianej w miejsowości Tadajówka

Zapytanie ofertowe na budowę parkingów w Żurominie

Zapytanie ofertowe: Zakup i montaż trybun na stadionie miejskim w Żurominie

Remont trybun na stadionie miejskim w Żurominie - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej

Zapytanie ofertowe - Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania "Rodzinnego Pikniku Profilaktycznego"

Zapytanie ofertowe z dnia 15 maja 2018 roku dotyczące: Wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin

Zapytanie ofertowe z dnia 2 maja 2018 roku dotyczące: Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nad realizacją inwestycji "Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa’’.

Zapytanie ofertowe z dnia 2 maja 2018 roku dotyczące: Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej nad realizacją inwestycji „Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa’’.

Zapytanie ofertowe z dnia 20.03.2018 dotyczące "Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją inwestycji: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach"