Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zapytania ofertowe 2019 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zapytanie ofertowe dot. "Opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Młudzynie o pomieszczenie garażowe"

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż wyposażenia pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Poniatowie

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu i wydruku edukacyjnej książeczki i kolorowanki w ramach realizacji zadania "Promowanie czystości niech w Gminie Żuromin zagości"

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu edukacyjnej książeczki i kolorowanki w ramach realizacji zadania "Promowanie czystości niech w Gminie Żuromin zagości"

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Odśnieżanie odcinka dróg gminnych na terenie miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej w Żurominie w sezonie zimowym 2019/2020"

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: "Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2019/2020"

Zapytanie ofertowe "Usługi biegłego rewidenta w ramach projektu pn. "Zwiększenie udziału mieszkańców....." w ramach konkursu Human Smart Cities

Zapytanie ofertowe "Utworzenie strony informacyjno-promocyjnej projektu pn. "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromin w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego....." w ramach konkursu Human Smart Cities

Zapytanie ofertowe "Zakup dodatkowych filtrów do oczyszczaczy powietrza zamontowanych w Miejsko-Gminnym Żłobku w Żurominie, w Przedszkolu Samorządowym nr 2 i Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Żurominie

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. "Roboty utrzymaniowe w korycie rzeki Luta na odc. od km 17+420 do km 19+420"

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. "Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin"

Zapytanie ofertowe "Zakup oczyszczaczy powietrza do Miejsko-Gminnego Żłobka w Żurominie, oraz do Przedszkola Samorządowego Nr 2 i Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie

Zapytanie ofertowe „Zakup, dostawa, montaż okien i parapetów w świetlicy wiejskiej w Kliczewie Dużym i Kruszewie”.

Zapytanie ofertowe dot. zadania pn. "Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na oddział przedszkolny"

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania "Rodzinnego Pikniku Profilaktycznego"

„Budowę punktów świetlnych w celu oświetlenia boisk treningowych na terenie Stadionu Miejskiego w Żurominie – I etap”

Zapytanie ofertowe na pracę koparki

Zapytanie ofertowe dot. „Zakupu samochodu osobowego"

Zapytanie ofertowe dot. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Żurominie”.

Zapytanie ofertowe dot. opracowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami dla zadania pn. "Remont i przebudowa kotłowni przy ul. Wiatracznej w Żurominie oraz budowa sieci ciepłowniczej"

Zapytanie ofertowe dot. „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej w Żurominie”.