Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Przetarg nr 7 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

„Opracowanie czterech projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Żuromin”

1. Ogłoszenie o zamówieniu

3. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej