Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zapytania ofertowe 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2016 dotyczące "Odśnieżania odcinka dróg gminnych na terenie Miasta Żuromin - ul. Lidzbarskiej oraz ul. Warszawskiej położonych w Żurominie w sezonie zimowym 2016/2017"

Zapytanie ofertowe z dnia 21.10.2016 dotyczące "Odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Żuromin w sezonie zimowym 2016/2017"

Zapytanie ofertowe z dnia 17.10.2016 r. dotyczące "Zakupu materiałów na budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Zwycięstwa w Żurominie na długości 256 m".

Zapytanie ofertowe z dnia 02.09.2016 r. dotyczące "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy i Miasta Żuromin"

Zapytanie ofertowe z dnia 02.08.2016r dotyczące: zmiany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żuromin

Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2016 r. dotyczące "Przebudowy ulic w Żurominie: Plac Zielony Rynek i Wetmańskiego - dokumentacja projektowa"

Zapytanie ofertowe z dnia 13.07.2016 r. dotyczące "Budowy boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Raczynach - wykonanie dokumentacji projektowej"

Zapytanie ofertowe z dnia 09.06.2016r. dotyczące "Remontu dachu łącznika w Zespole Szkół nr 2 w Żurominie, ul. Wiatraczna 16".

Zapytanie ofertowe z dnia 06.06.2016r. dotyczące wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa"

Zakup materiałów na budowę i remont chodników przy drogach gminnych w mieście i gminie Żuromin

Zapytanie ofertowe z dnia 14.04.2016r. dotyczące wykonania dokumentacji projektowej "Budowa miejsc postojowych w Kliczewie Dużym"

Zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2016r. dotyczące wykonania dokumentacji projektowej "Przebudowa ulicy Szkolnej w Kliczewie Małym - budowa chodnika"

Zapytanie ofertowe z dnia 14.03.2016r. dotyczące wykonania dokumentacji porojektowej "Przebudowa drogi gminnej nr 460610W Będzymin - Siemcichy"

Zapytanie ofertowe z dnia 11.03.2016r. dotyczące wykonania dokumentacji projektowej "Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Żurominie - budowa chodnika"